De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2019.

Last updated on 3-1-2023 by Lieke Vervoort

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

SCIENSANO

Article written during project(s) : 

Abstract:

In dit rapport presenteren we de gegevens voor 2019 inzake de vraag naar behandeling in verband met het gebruik van legale en illegale substanties in België. Deze gegevens worden reeds 9 jaar verzameld en de indicator vormt een zeer rijke bron van informatie om de evolutie van problematisch drugsgebruik in ons land te volgen via mensen die in behandeling gaan. In 2020 heeft de coronacrisis een grote impact gehad op de samenleving in het algemeen en in het bijzonder voor de meest kwetsbare mensen, zoals sommige drugsgebruikers. Het effect van de crisis op de vraag naar behandeling zal pas du…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL