De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2020

Last updated on 3-1-2024 by Jérôme Antoine

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

SCIENSANO

Keywords

Article written during project(s) : 

Abstract:

De impact van de COVID-19 pandemie op de behandelingsaanvragen voor verslavingsproblemen zijn complex om te bestuderen en moeten gebaseerd zijn op betrouwbare en gestandaardiseerde gegevens en met voldoende afstand in de tijd. De cijfers moeten onder andere in perspectief geplaatst worden met behulp van de kwalitatieve informatie dat werd verzameld bij de beroepsbeoefenaars op het terrein. Dankzij het niet aflatende werk van de behandelingscentra die deel uitmaken van het TDI netwerk hebben wij waardevolle instrumenten om de situatie te proberen beschrijven. Het netwerk heeft, ondanks de p…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL