De ziektelast van Yersinia enterocolitica in België

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (not verified)

Public Access

Published

Dissertation

Dutch

Article written during project(s) : 

Abstract:

Yersinia enterocolitica is een Gram-negatieve bacterie die wijdverspreid voorkomt in de omgeving en waarvoor voedsel beschouwd wordt als de voornaamste bron van infectie. De stammen die mogelijks pathogeen zijn voor de mens kunnen gevonden worden in vooral de darmen en tonsillen van gezonde varkens. In navolging van de vele initiatieven op zowel mondiaal, nationaal als regionaal niveau om de ziektelast van voedseloverdraagbare pathogenen in kaart te brengen, werd in deze studie de ziektelast van Y. enterocolitica in België bepaald. Dit gebeurde door een Disability-Adjusted Life Year (DAL

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL