Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (not verified)

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

Abstract:

Clostridium difficile infecties (CDI) zijn een belangrijke oorzaak van diarree en pseudomembraneuze colitis in acute en chronische zorginstellingen. Tijdens het laatste decennium werd wereldwijd een toename van de incidentie gemeld. Dit was toe te schrijven aan meerdere factoren waaronder een kwetsbaardere en oudere patiëntenpopulatie, toegenomen gebruik van antibiotica die de infectie uitlokken en de opkomst van virulente stammen. Dit rapport geeft een overzicht van verschillende bronnen die de epidemiologie van CDI beschrijven in België: de gegevens van de verplichte nationale …

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL