Epidemiologische surveillance van het rotavirus (Seizoenen 2017–2018 en 2018–2019)

Last updated on 6-2-2020 by Adrien Lajot

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

SCIENSANO

Keywords

Abstract:

Sinds de aanbeveling van de Hoge gezondheidsraad met betrekking tot de vaccinatie van zuigelingen tegen gastro-enteritis door rotavirus en de invoering van de gedeeltelijke terugbetaling ervan in 2006, is er een significante daling van het aantal bevestigde gevallen van rotavirusinfecties vastgesteld. Sinds 2012 lijkt de epidemiologie van het rotavirus te evolueren in tweejaarlijkse cycli waarin seizoenen met hoge en lage activiteit elkaar afwisselen. Seizoen 2017–2018 (1667 gevallen geregistreerd, seizoen met lage activiteit, in de tweejaarlijkse cyclus) is gekarakteriseerd door een e…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL