Epidemiologische surveillance van het rotavirus Seizoenen 2019-2020 en 2020-2021

Last updated on 10-10-2022 by Marinka Vangenck

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

SCIENSANO

Keywords

Abstract:

Sinds de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad met betrekking tot de vaccinatie van zuigelingen tegen gastro-enteritis door het rotavirus en de invoering van de gedeeltelijke terugbetaling ervan in 2006, is een significante daling van het aantal bevestigde gevallen van rotavirusinfecties vastgesteld. Sinds 2012 lijkt de epidemiologie van het rotavirus te evolueren in tweejaarlijkse cycli waarin epidemiologische seizoenen met hoge en lage activiteit elkaar afwisselen. In de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 is een heel andere trend waargenomen met een drastische daling van het aantal gev…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL