Epidemiologische surveillance van invasieve infecties met Haemophilus influenzae – 2022

Last updated on 8-1-2024 by Lieke Vervoort

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

SCIENSANO

Abstract:

Kernboodschappen Sinds de invoering van de veralgemeende vaccinatie tegen Haemophilus influenzae type b (Hib) in 1993 daalt het aantal invasieve infecties met Hib drastisch. In 2022 zijn er 14 invasieve infecties met Hib vastgesteld en dus een beetje meer dan de voorgaande tien jaar (2 tot 10 gevallen per jaar). In 2022 stelde het Nationaal referentiecentrum (NRC) 146 gevallen van invasieve infecties met H. influenzae vast, wat overeenstemt met 1,3 gevallen/100 000 inwoners. Deze cijfers wijzen op een terugkeer naar de trends waargenomen vóór de COVID-19-pandemie. H. influenzae tr…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL