Epidemiologische surveillance van poliomyelitis. Poliovirus en niet-polio enterovirussen - 2018

Last updated on 19-2-2020 by Chloé Wyndham Thomas

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

SCIENSANO

Abstract:

België — Laatste autochtoon geval van poliomyelitis in 1979; laatste geïmporteerd geval in 1989. Implicaties voor de Volksgezondheid — Het risico op een epidemie in België blijft verwaarloosbaar dankzij een hoge vaccinatiegraad in de 3 gewesten. Maar zolang het virus nog circuleert in de wereld, kan een geval van poliomyelitis worden geïmporteerd in België en kan het virus worden overgedragen op personen die niet of onvolledig gevaccineerd zijn. Het surveillancesysteem moet dus kunnen aantonen dat het poliovirus niet circuleert op het grondgebied en een herintroductie van het virus snel …

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL