Epidemiologische surveillance van poliomyelitis. Poliovirus & niet-polio enterovirusssen - 2022

Last updated on 8-1-2024 by Kimberley Hansford

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

SCIENSANO

Keywords

Abstract:

Sinds 1999 zijn er in België geen gevallen van poliomyelitis gemeld. België is momenteel door de WGO geclassificeerd als een land met een gemiddeld risico op overdracht van polio. De vaccinatiegraad blijft hoog (97,6%, 3 doses), maar kwetsbare bevolkingsgroepen lopen nog steeds risico. In 2022 werden drie gevallen van acute slappe verlamming gemeld. Om voldoende bewakingsgevoeligheid te hebben, hadden er 19 gevallen gemeld moeten worden. De huidige surveillancesystemen vereisen een grotere betrokkenheid van professionals in de gezondheidszorg om de dekking ervan te verbeteren. …

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL