Gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen bij het ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen en/of pathogenen

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (not verified)

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

SCIENSANO

Abstract:

Dit document heeft als doel een overzicht te geven van beslissingscriteria die leiden tot de keuzevan type ademhalingsbeschermingsmiddelen bij blootstelling aan infectieuze aerosols tijdenshet ingeperkt gebruik van pathogene en/of genetisch gemodificeerde organismen.Uiteraard heeft dit onderwerp verschillende raakvlakken met de regelgeving inzakebescherming van de werknemer. Werkgevers zijn namelijk wettelijk verplicht hun werknemerstegen gevaren te beschermen, zeker wanneer de risico’s onvoldoende door collectievetechnische beschermingsmiddelen of werkprocedures kunnen worden beperkt (Kade…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL