Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet) - Resultaten van de 6de gegevensverzameling (auditjaren 2018-2019)

Last updated on 4-11-2020 by An-Sofie Vanherwegen

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

Abstract:

Dit rapport beschrijft de resultaten van de zesde audit bij de erkende diabetes voetklinieken in België (hierna “centra” genoemd). De resultaten worden vergeleken met die van eerdere audits. Tussen 2005 en 2018 werden zes audits georganiseerd. De geregistreerde voetproblemen waren ofwel een diabetisch voetulcus (DVU) van minstens Wagner-graad 2 en/of een actieve Charcot-voet. De verzamelde gegevens hadden betrekking op de kenmerken bij de eerste consultatie en op de behandeling en de uitkomsten in de loop van 6 (audits 2-6) of 12 maanden (audit 1) opvolging. Na de a…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL