Milieurapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2007, Milieu, Mens en Gezondheid