Uitdagingen voor de pediatrische diabeteszorg

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (not verified)

Public Access

Published

Non-peer reviewed scientific publication

Dutch

SCIENSANO

Keywords

Abstract:

In België kunnen gespecialiseerde diabetescentra in de tweede en de derde lijn een zogenaamde “revalidatieovereenkomst” afsluiten met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) (Epi-Scoop 2012, nr. 1). Deze centra staan in voor de zorg voor type 1- en type 2-diabetespatiënten die dagelijks minstens 2 insuline-injecties krijgen. De kwaliteit van zorg in centra voor volwassenen wordt al jaren gecontroleerd aan de hand van gegevens bij een representatieve steekproef van hun patiënten, in cycli van gegevensverzameling (audit) en feedback. Deze evaluatie wordt uitgevoerd…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL