National Reference Center (NRC) for Antibiotic resistant Gram negative bacilli

Algemene richtllijnen

​Algemene richtlijnen voor detectie van CPE in laboratoria in België.

Algemene richtlijnen voor de detectie van Carbapenemases bij multi-resistente P. aeruginosa en Acinetobacter spp in Belgische laboratoria.

Instructies voor de monsterafname, bewaring en transport (geldig voor alle testen)

Instructies voor monsters

Enterobacteriaceae

 • Met CPE vermoeden: verminderde gevoeligheid voor carbapenems (ERTA < 25mm of MERO < 28mm) bevestigd door gevoeligheid methoden uitgevoerd door het aanvragend laboratorium.
 • Met ESBL vermoeden: resitent tegen cefotaxime, ceftriaxone en/of ceftazidime. 

Pseudomonas en Acinetobacter spp.  

 • Stammen met verminderde gevoeligheid (R/I) voor imipenem en meropenem.
 • Alle antibiotica-resistente stammen.  

Instructies voor transport 

 • Verse reinkweek (< 24 uur) op een niet-selectief medium en zonder antibiotica. Bij voorkeur een bloed agar plaat, vermijdt agar buizen.
 • De stammen moeten worden verpakt in een drievoudige verpakking samen met het volledig ingevuld aanvraagformulier en de resultaten van gevoeligheidstesten zoals  uitgevoerd door het aanvragend laboratorium.

Onaanvaardbare aanvragen

 • Onvolledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Ontbreken van resultaten van de gevoeligheidstesten van aanvragend laboratorium.
 •  Besmette of verkeerd geïndentificeerde stam of getransporteerd in ongeschikte omstandigheden (buizen/agar gebroken, open,..
 • „dubbele” aanvragen (hetzelfde gevoeligheidsprofiel, dezelfde soorten monsters van herhaaldelijk of meerdere anatomische sites van de dezelfde patiënt).
 • Stammen gevoelig voor alle carbapenems.
 • CPE stam bevestigd door commerciële test (moleculaire of antigen tests) door het aanvragend laboratorium.
 • Stammen die behoren tot een ander genus dan de Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp.

Turn around time en frequentie van het testen

 • Sneltest voor CPE screening wordt elke weekdag uitgevoerd.
 • Andere testen worden 1x per week uitgevoerd.  

Rapportering van testresultaten

 • De resultaten van de sneltest voor de CPE screening (gedeeltelijke rapport) worden elektronisch meegedeeld binnen 3 werkdagen na ontvangst van de stam.
 • Het definititef rapport wordt per post en per mail verstuurd binnen 8 werkdagen na ontvangst van de stam.
Year Description
2016 PDF icon Evaluation Rapid CPE Detection Article
2020 PDF icon Surveillance CPE 2020 NRC report

QR code

QR code for this page URL