Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR) 2013 | Resultaten en trends sinds 2010

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (not verified)

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

SCIENSANO

Abstract:

Het Belgian NeuroMuscular Disease Registry (BNMDR) is in het leven geroepen op initiatief van het RIZIV en ligt in de lijn van de revalidatie-overeenkomst met betrekking tot de behandeling van patiënten lijdend aan een neuromusculaire ziekte (NMZ). Sinds 1 januari 2008 zijn het WIV-ISP en de neuromusculaire referentiecentra (NMRC) samen belast met de realisatie van een nationaal register voor neuromusculaire ziekten met als doel het (klinisch, epidemiologisch, etiologisch) onderzoek op het gebied van neuromusculaire ziekten te bevorderen. Dit rapport biedt een overzicht van de verza…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL