Co-Extra: Europees project over co-existentie en traceerbaarheid van GGO en niet-GGO productieketens

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (not verified)

Public Access

Published

Non-peer reviewed scientific publication

SCIENSANO

Abstract:

Co-Extra is een Europees project dat in april 2005 van start ging en in september 2009 wordt beëindigd. Er werkenmeer dan 200 wetenschappers aan mee die verbonden zijn aan 51 multidisciplinaire onderzoeksteams en eenaantal privé-bedrijven uit 18 landen (Europa, Brazilië, Argentinië en Rusland). Het project beschikt over een totaalbudget van 22 miljoen euro, waarvan 13 miljoen wordt betaald door de Europese Commissie via een fi nancieringsregelingvoor het 6de Europese kaderprogramma voor onderzoek.De belangrijkste doelstelling van Co-Extra bestaat erin de tools te verstrekken die nodig zijn …

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL