Eerste COVID-19 gezondheidsenquête: eerste resultaten