Gezonde gegevens, een online burgerconsultatie over het hergebruik van gezondheidsgegevens – tussentijds rapport

Last updated on 9-11-2023 by Marie Malingreau

Abstract:

Inleiding Dit verslag is een overzicht van deelnemers hun meningen, verzameld via een openbare online consultatie die tussen december 2021 en mei 2022 is gehouden, in de eerste plaats in Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk, om door burgers geïnspireerde aanbevelingen te ontwikkelen met betrekking tot het hergebruik van hun gegevens en hun rol in dit beheer. Het onlineraadplegingsplatform Gezonde gegevens had het doel burgers te informeren over het hergebruik van gezondheidsgegevens, samen met burgers na te denken over een ethisch, juridisch en maatschappelijk kader en aanbeveli…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL