Het Kankerplan: Stand van Zaken Maart 2011

Last updated on 3-10-2023 by Marie Malingreau

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

Translation also available in:

SCIENSANO

Article written during project(s) : 

Abstract:

Het is onmogelijk om het belang van de uitdaging van « kanker” in onze maatschappij over het hoofd te zien. Men registreert thans +/- 60.000 nieuwe gevallen van kanker per jaar in België en rekening houdend met de vergrijzing van onze bevolking voorziet de Stichting Kankerregister dat dit cijfer tegen 2015 nog met meer dan 10% zal toenemen. Kankerplan Ik wenste de strijd tegen kanker te verbeteren door een strategie te kiezen die de wil, de competentie en de expertise van alle betrokken actoren verenigt, zonder de verschillende beleidsniveaus waartoe ze behoren tegen elkaar uit te spe…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL