Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet) - Samenvatting van de resultaten van de 4de gegevensverzameling (auditjaren 2013-2014)

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (not verified)

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

SCIENSANO

Abstract:

Dit rapport beschrijft de resultaten van de vierde audit bij de erkende diabetesvoetklinieken in België (hierna “centra” genoemd). De resultaten worden vergeleken met die van eerdere audits. Tussen 2005 en 2014 werden vier audits georganiseerd. In alle audits werden in 20 tot 34 centra 5.510 diabetesvoetproblemen geregistreerd bij 4.917 unieke patiënten. De voetproblemen waren ofwel een diabetesvoetwonde van minstens Wagner-graad 2 en/of een actieve charcotvoet. De gegevens hadden betrekking op de kenmerken bij de aanvang van de opvolging en op de behandeling en de uitkomsten in de loop van…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL