Rapport CIVISANO-vragenlijst Duffel en Herselt

Last updated on 20-12-2022 by Suzannah D'Hooghe

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Dutch

SCIENSANO

Abstract:

Tussen mei en november 2021 hebben 331 maatschappelijk kwetsbare en 240 maatschappelijk niet-kwetsbare inwoners van de gemeenten Duffel en Herselt deelgenomen aan de vragenlijst, als onderdeel van het CIVISANO-project. De gegevens van deze deelnemers zijn geanalyseerd en worden uitvoerig besproken in dit rapport. Op basis van deze analyses kunnen dus enkele globale conclusies worden getrokken. Deze staan hieronder per thema samengevat: MAATSCHAPPELIJKE KWETSBAARHEID: Deelnemers worden in dit rapport als “maatschappelijk kwetsbaar” geclassificeerd als ze aan één van de volgende criteri…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL