Samenvattend Rapport COVID-19 Vaccinatie Bereidheid bij Huisartsen

Last updated on 18-11-2021 by Sarah Moreels

Public Access

Pre-print

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

French

Dutch

Article written during project(s) : 

Abstract:

Huisartsen spelen een cruciale rol in het beheersen van de COVID-19 epidemie in België. In 2021 zijn en worden ze bovendien spilfiguren bij verschillende stappen van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Niet alleen zijn Belgische huisartsen rechtstreeks betrokken bij de vaccinatie, ze zijn voor veel patiënten ook het eerste aanspreekpunt voor informatie over alles wat covid-19 en vaccinatie betreft. In die rol zorgen ze voor informatie en stellen ze vertrouwen in de beschikbare vaccins en het vaccinatieproces. Omwille van hun brede betrokkenheid bij de vaccinatiecampagne, is het belangr…

QR code

QR code for this page URL