National Reference Center (NRC) for Rabies

Overzicht analysen en facturaties 

Analyses 

Analyses LMM *

Analyses NRC

volgens aanvaardingscriteria,
zie in onderstaande testfiche

 

RIZIV
Code

Ten laste van de patiënt
Zonder RIZIV code

Ten laste van het NRC

Seroneutralisatietest (RFFIT)

Neen

controle van de vaccinatie immuniteit na preventieve vaccinatie

 

diagnose van een geval met klinische indicaties,
Controle van de vaccinatie immuniteit na curatieve vaccinatie

 

Detectie nucleocapsid antigen, FAT, diagnose, mens
  

Neen

Neen

diagnose van een geval met klinische indicaties

Detectie van RNA via PCR, genotypering, diagnose, mens
  

Neen

Neen

diagnose van een geval met klinische indicaties

Responsible laboratories

Coordinator

QR code

QR code for this page URL