Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor Rabiës

Overzicht analysen en facturaties 

Analyses 

Analyses LMM

Analyses NRC

volgens aanvaardingscriteria,
zie in onderstaande testfiche

 

RIZIV
Code

Ten laste van de patiënt
(facturatie gebeurd aan aanvragende laboratorium)
Zonder RIZIV code

Ten laste van het NRC

Seroneutralisatietest (RFFIT)

Neen

controle van de vaccinatie immuniteit na preventieve vaccinatie

 

diagnose van een geval met klinische indicaties,
Controle van de vaccinatie immuniteit na curatieve vaccinatie

 

Detectie nucleocapsid antigen, FAT, diagnose, mens
  

Neen

Neen

diagnose van een geval met klinische indicaties

Detectie van RNA via PCR, genotypering, diagnose, mens
  

Neen

Neen

diagnose van een geval met klinische indicaties

 

Nuttige links:

Onderaan deze pagina kan u de NRC-rapporten terugvinden.

De bijhorende epidemiologische surveillance-rapporten kan u consulteren via: Gezondheidsonderwerp Rabiës, Gezondheidsonderwerp Zoönosen

NRL category: 

Verantwoordelijke laboratoria

Coördinator

Aanvraagformulieren

Jaar Beschrijving
2017 PDF-pictogram Rabies 2017
2017 PDF-pictogram Rabies 2017
2015 PDF-pictogram Rabies 2015
2015 PDF-pictogram Rabies 2015
2014 PDF-pictogram Rabies 2014
2014 PDF-pictogram Rabies 2014

QR code

QR code for this page URL