Acute gezondheidsbedreigingen

Last updated on 28-3-2018 by Daisy Tysmans

Sciensano houdt toezicht op uitbraken van besmettelijke ziekten en andere potentiële gezondheidsbedreigingen en beoordeelt hun risico voor de volksgezondheid in België.

QR code

QR code for this page URL

Nieuws over infectieziekten van de lopende maand.

Beperkte toegang (alleen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg).

Beperkte toegang (alleen beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg).

De meest recente risicobeoordelingen in België.

Laatste waarschuwingen van het Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk (AirAllergy).

Meteorologische gegevens (temperatuur) en luchtvervuilingsgegevens (ozon en PM10) om de mortaliteitsimpact te bepalen (alleen beschikbaar in het Engels).

Wekelijkse update van influenza-achtige ziekte en andere luchtweginfecties.