Schenkingen en legaten

Wil je Sciensano steunen in zijn onderzoeksprojecten? 

Sciensano heeft als wetenschappelijke onderzoeksinstelling voor de jaren 2023 en 2024 de erkenning vanwege de FOD Financiën om fiscale attesten uit te reiken voor ontvangen schenkingen. Dat betekent dat geldschenkingen fiscaal aftrekbaar zijn voor onze donateurs.

Schenkingen aan Sciensano moeten een minimale waarde hebben om in aanmerking te komen voor een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag. Het totale bedrag van de schenkingen waarvoor de belastingvermindering wordt toegekend, mag per belastingperiode niet meer bedragen dan 10 % van de totale netto-inkomsten of een maximumbedrag. De cijfers die momenteel van kracht zijn, kunnen worden geraadpleegd op de website van de FOD Financiën. Dat bedrag staat vermeld op het fiscaal attest opgesteld door Sciensano. Het fiscaal attest voor alle bedragen die je ons hebt geschonken, wordt ten laatste op 31 maart van het volgende jaar opgestuurd.

Je bent

Een particulier

  • Schenkingen:  

    Wil je een schenking doen aan Sciensano om het te steunen in de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten in het kader van de volksgezondheid? Dat kan eenvoudig door een gewone storting te doen op rekeningnummer IBAN BE28 6790 0039 0020. Gelieve in het vrije veld je voornaam (voluit), je familienaam en de volgende tekst te vermelden: „schenking om Sciensano te steunen in de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten in het kader van de volksgezondheid”. 
     

  • Legaten

    Om een legaat te maken, moet de schenker een testament opstellen in eigen handschrift of in aanwezigheid van een notaris (aanbevolen). De legataris moet ook het doel van het legaat nader bepalen.

Een onderneming

Wil je een schenking doen aan Sciensano om het te steunen in de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten voor de volksgezondheid? Dat kan eenvoudig door een gewone overschrijving te doen op rekeningnummer IBAN BE28 6790 0039 0020. Gelieve in het vrije veld de naam van je organisatie te vermelden en de volgende tekst: “schenking om Sciensano te steunen in de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten in het kader van de volksgezondheid”. 

Een vereniging, stichting, club, vakbond, comité, etc.

Wil je een schenking doen aan Sciensano om het te steunen in de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten voor de volksgezondheid? Dat kan eenvoudig door een gewone overschrijving te doen op rekeningnummer IBAN BE28 6790 0039 0020. Gelieve in het vrije veld de naam van de vereniging, stichting, club, etc te vermelden en de volgende tekst: “schenking om Sciensano te steunen in de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten in het kader van de volksgezondheid”. 

 

QR code

QR code for this page URL

Ontdek in een notendop de diensten die wij aan particulieren en bedrijven bieden.

Werken bij Sciensano betekent bijdragen aan ons motto: 'Levenslang gezond'.

Sciensano is steeds op zoek naar nieuwe partners om zijn opdracht in de volksgezondheid te volbrengen.

Sciensano is uw contactpunt voor volksgezondheidsonderwerpen

5 wetenschappelijke directies die ondersteund worden door administratieve diensten.

Al meer dan een eeuw is Sciensano een referentie in het domein van de gezondheid.

De werknemers van Sciensano kennen hun verantwoordelijkheden en delen dezelfde kernwaarden.

Sciensano stelt alles in het werk om de betrouwbaarheid van zijn werk te waarborgen.

Sciensano wordt geconfronteerd met noodsituaties die de volksgezondheid kunnen beïnvloeden.

Ontdek Sciensano via cijfers die onze activiteiten illustreren.