Over Sciensano

Last updated on 7-5-2024 by Lieke Vervoort

Sciensano verbindt gezondheid, wetenschap en samenleving en telt meer dan 900 medewerkers die zich elke dag opnieuw inzetten voor de gezondheid van mens en dier. 

Zoals uit onze naam blijkt, vormen wetenschap en gezondheid de kern van ons bestaan. De kracht van Sciensano ligt in de holistische en multidisciplinaire benadering van gezondheid. Onze aandacht gaat daarbij uit naar het nauwe en onlosmakelijke verband tussen de gezondheid van mensen en die van dieren, en hun omgeving (het “One health” concept). Daarom combineren we meerdere invalshoeken in ons onderzoek om op een unieke manier bij te dragen aan ieders gezondheid.

Sciensano kan hiervoor verder bouwen op de meer dan 100 jaar wetenschappelijke expertise van het voormalige Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) en het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

De wetenschappers van Sciensano zijn actief in 6 domeinen

Wettelijke bepaling

Sciensano is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht door de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano. Sciensano vervult opdrachten inzake volks- en diergezondheid op 5 niveaus:

  1. federaal
  2. gewestelijk
  3. gemeenschap
  4. Europees
  5. internationaal.

Sciensano is erkend als onderzoeksinstelling door het Federaal Wetenschapsbeleid en kan wetenschappelijk visum afgeven.

Sciensano staat ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0693.876.830. Zijn maatschappelijke zetel bevindt zich in de Juliette Wytsmanstraat 14 te 1050 Elsene (België).
Ons BTW-nummer is BE0693.876.830.

QR code

QR code for this page URL

Data of gegevens spelen een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven, de publieke sector en b

Wil je Sciensano steunen in zijn onderzoeksprojecten? 

Ontdek in een notendop de diensten die wij aan particulieren en bedrijven bieden.

Werken bij Sciensano betekent bijdragen aan ons motto: 'Levenslang gezond'.

Sciensano is steeds op zoek naar nieuwe partners om zijn opdracht in de volksgezondheid te volbrengen.

Sciensano is uw contactpunt voor volksgezondheidsonderwerpen

5 wetenschappelijke directies die ondersteund worden door administratieve diensten.

Al meer dan een eeuw is Sciensano een referentie in het domein van de gezondheid.

De werknemers van Sciensano kennen hun verantwoordelijkheden en delen dezelfde kernwaarden.

Sciensano stelt alles in het werk om de betrouwbaarheid van zijn werk te waarborgen.

Sciensano wordt geconfronteerd met noodsituaties die de volksgezondheid kunnen beïnvloeden.

Ontdek Sciensano via cijfers die onze activiteiten illustreren.