Contacteer Sciensano

Sciensano is uw contactpunt voor vragen over volksgezondheid. U kunt ons bellen, e-mailen, schrijven of bezoeken (bij voorkeur op afspraak). 

Algemene informatie

Voor algemene informatie kunt u Sciensano contacteren via de volgende kanalen:

Dringende verzoeken dienen telefonisch te gebeuren tijdens de kantooruren.

Kan u Sciensano plots niet meer bereiken via e-mail? Dit is wat u moet doen.

Gezondheidsadvies voor het publiek

De website van Sciensano bevat heel wat algemene gezondheidsinformatie. Zoek eerst onder het overeenkomstige onderwerp.
Sciensano heeft geen telefonische hulplijn. Wij kunnen geen individueel medisch advies verstrekken aan het publiek. Neem daarvoor contact op met uw huisarts.

Engagementen van Sciensano als federale organisatie

Lees onze PDF-pictogram engagementen als federale organisatie op het vlak van transparantie, kwaliteit en duidelijkheid van informatie, termijnen en beschikbaarheid.

Vragen van media

Journalisten die contact willen opnemen met Sciensano kunnen bellen naar +32 2 642 54 20 (kantooruren).

Contactpunt voor leveranciers

Bedrijven die hun innovatieve producten willen demonstreren, kunnen contact opnemen met de aankoopdienst

Klachten

Als u ontevreden bent over een aspect van de dienstverlening van Sciensano of denkt dat u onrechtvaardig behandeld werd, dan kunt u contact opnemen met onze klachtenafdeling:

Klokkenluidersprocedure

In overeenstemming met de visie, missie en waarden van Sciensano en rekening houdend met de belangen van onze partners, streven wij ernaar om onwettig gedrag te voorkomen en op te sporen. 

Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie verkrijgt over inbreuken kan die melden via de Klokkenluidersprocedure.  Een inbreuk is een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of die de regelgeving schendt.  Ook een poging om een inbreuk te verhullen, maakt hiervan deel uit.

Opgelet: gaat het niet om een onrechtmatigheid of schending van de regelgeving, geef je melding dan door via de normale klachtenprocedure van het Sciensano.

Klokkenluiders spelen een cruciale rol bij het behoud van integriteit en transparantie binnen organisaties. In België is er een specifieke wetgeving ingevoerd om mensen te beschermen die inbreuken op de integriteit melden in de professionele context. Deze wetgeving versterkt de bescherming van klokkenluiders en moedigt de aanklacht aan van praktijken die in strijd zijn met de integriteit binnen organisaties in de federale publieke sector.

PDF-pictogram Lees hierover meer in dit document, dat aangeeft hoe Sciensano deze wetgeving toepast

De belangrijkste punten uit deze regelgeving zijn:

  • Wet voor de federale overheidsinstantie: De wet van 8 december 2022 werd afgekondigd voor organisaties uit de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie. Het doel van deze wet is meldingskanalen op te zetten en melders van integriteitsschendingen te beschermen. 
  • Toepassingsgebied: De wet is van toepassing op federale overheidsinstanties, waaronder federale administratieve autoriteiten, beleidsorganen, federale ombudsmannen en de Gegevensbeschermingsautoriteit. 
  • Schending van de autoriteit: De meldingen gaan over overtredingen van de regels op verschillende rechtsgebieden. Een schending van de integriteit kan een schending zijn van het recht, de wetten, besluiten, circulaires, interne regels of interne procedures van de Unie die van toepassing zijn op federale instanties uit de publieke sector. Het kan ook een risico voor het leven, de gezondheid, de veiligheid of het milieu met zich meebrengen, of een ernstige schending van professionele verplichtingen aantonen. 
  • Mogelijke rapportagemethoden: interne rapportage, externe rapportage of openbaarmaking

Wilt u ons bereiken

Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Elsene
België
+32 2 642 51 11
+32 2 642 50 01
Groeselenberg 99
1180 Ukkel
België
Engelandstraat 642
1180 Ukkel
België
+32 2 373 31 11
+32 2 373 32 82
Ernest Blerotstraat 1
1070 Anderlecht
België
Leuvensesteenweg 17
3080 Tervuren
België

Contactformulier

QR code

QR code for this page URL

Ontdek in een notendop de diensten die wij aan particulieren en bedrijven bieden.

Werken bij Sciensano betekent bijdragen aan ons motto: 'Levenslang gezond'.

Sciensano is steeds op zoek naar nieuwe partners om zijn opdracht in de volksgezondheid te volbrengen.

Sciensano is uw contactpunt voor volksgezondheidsonderwerpen

5 wetenschappelijke directies die ondersteund worden door administratieve diensten.

Al meer dan een eeuw is Sciensano een referentie in het domein van de gezondheid.

De werknemers van Sciensano kennen hun verantwoordelijkheden en delen dezelfde kernwaarden.

Sciensano stelt alles in het werk om de betrouwbaarheid van zijn werk te waarborgen.

Sciensano wordt geconfronteerd met noodsituaties die de volksgezondheid kunnen beïnvloeden.

Ontdek Sciensano via cijfers die onze activiteiten illustreren.