Verstuur uw klacht

Last updated on 24-12-2021 by Daisy Tysmans

Klachten over onze dienstverlening? Laat het ons weten!

Elke dag staan de medewerkers van Sciensano klaar om u te helpen. Ze stellen alles in het werk om u een goede dienstverlening te bieden.

Maar het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. Voor het rechtzetten van fouten kunt u steeds terecht bij de medewerker die instaat voor de behandeling van uw persoonlijk dossier. Krijgt u daar echter geen gehoor, dan kunt u op eenvoudige wijze een klacht indienen met behulp van het formulier hieronder. 

Onze klachtendienst behandelt uw klacht en stelt u een oplossing voor of zet de fout recht. Dankzij uw klacht kan Sciensano klachten voorkomen en kunnen we onze werking en dienstverlening verbeteren.

Wie kan een klacht indienen?

Elke persoon, onderneming of instelling die gebruik maakt van de dienstverlening van Sciensano kan een klacht indienen.

Welke klacht kan u indienen?

U kunt een klacht indienen wanneer u niet tevreden bent over:

  • de geleverde dienst of product
  • de kwaliteit van de dienstverlening
  • de behandeling door de federale ambtenaar
  • de toepassing van de wetgeving.

Uw klacht moet wel gaan over zaken die onder de bevoegdheid vallen van Sciensano. U kan vaak zelf klachten over COVID-19 test- en herstelcertificaten oplossen via de informatie op onze website. Wij geven namelijk prioriteit aan klachten waarvoor de informatie niet op onze website beschikbaar is. Dit omwille van de hoge werkdruk ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

Welke klachten worden niet aanvaard?

Deze klachten worden niet aanvaard:

  • anonieme klachten
  • klachten over feiten die jaren oud zijn
  • klachten die niet tot de bevoegdheid van Sciensano behoren

Opgelet: een klacht is geen beroep!

Als u een administratieve beslissing wilt laten vernietigen, moet u beroep aantekenen. De beroepsprocedure staat altijd op de brief met de administratieve beslissing vermeld.

Toch nog geen oplossing?

Indien onze klachtendienst u niet of onvoldoende heeft kunnen helpen, kan u altijd terecht bij de federale Ombudsman. Hij is volledig onafhankelijk, maakt geen deel uit van de federale administratie en onderzoekt uw klacht kosteloos en onpartijdig.

Contactgegevens ombudsman:

www.federaalombudsman.be
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
Gratis nummer 0800 99 962

QR code

QR code for this page URL