Sciensano leeft wetenschappelijke normen na voor alle staalanalyses. Hier vindt u instructies om analyses aan te vragen en om stalen voor te bereiden en te vervoeren.

Consulteer de nieuwe website van de Nationale Referentiecentra voor Humane Microbiologie (NRCHM) voor alle informatie over de Nationale Referentiecentra en Referentielaboratoria.

Neem deel aan een van de surveillancenetwerken van Sciensano en draag bij aan onze controles.

Sciensano voert EKE’s uit voor derden om de kenmerken of veiligheid van hun producten te evalueren.

Sciensano beoordeelt producten voor de Belgische markt. Vraag de certificering van uw product aan.

Sciensano verleent erkenningen aan derden voor de kwaliteit en kenmerken van hun product.

De huidige toestand van de gezondheid van mensen en dieren in België en de evolutie in de loop van de tijd.

Praktische informatie over acute gezondheidsbedreigingen en procedures voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Huidig onderzoek dat de belangrijke rol van wetenschap en onderzoek bij Sciensano illustreert.

Sciensano ondersteunt met zijn onderzoek het gezondheidsbeleid. Raadpleeg de resultaten van onze analyses, surveillance en expertadvies

Komende evenementen

QR code

QR code for this page URL