Gezondheidsinformatie

Last updated on 6-2-2023 by Marinka Vangenck

Het hoofddoel van het volksgezondheidsbeleid is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van mensen en dieren. Daarom is het belangrijk om te weten hoe gezond de mensen en dieren in België in het algemeen zijn. Deze gegevens vinden we in het gezondheidsrapport.

Verder biedt Sciensano een reeks statistieken aan over de onderwerpen die we bestuderen, afkomstig uit een aantal bronnen. Het is bedoeld als een startpunt om u te helpen bij het zoeken naar gegevens. Waar mogelijk zijn de gegevens rechtstreeks afkomstig uit onze wetenschap en ons onderzoek, wat betekent dat de nieuwste informatie altijd beschikbaar is.

Cijfers en statistieken

Algemene gezondheidsstatus van de bevolking | Gezondheidsenquête (HIS)

COVID-19 - epidemiologische trends | Epistat

Illegale drugs | Belgisch register van behandelingsaanvragen (BTDIR)

Infectieziekten — epidemiologische trends - voor het publiek | Epistat

Infectieziekten — epidemiologische trends - voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg | Epistat (alleen beschikbaar voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg)

Kanker | Kankercentrum

Levensverwachting | Gestandaardiseerde procedures voor mortaliteitsanalyse — België (SPMA)

Mortaliteit — alle oorzaken | Gestandaardiseerde procedures voor mortaliteitsanalyse — België (SPMA)

Mortaliteit — waargenomen, verwacht en teveel | Belgian Mortality Monitoring (Be-MOMO)

Perinataliteit  (geboortestatistieken) | Gestandaardiseerde procedures voor mortaliteitsanalyse — België (SPMA)

Rabiësstatus in België | Nationaal referentiecentrum voor rabiës

Respiratoire pathogenen zoals influenza - seizoensevolutie

Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) — determinanten | Epistat

Stuifmeel- en schimmelsporenconcentraties in de lucht | Belgisch Aerobiologisch Surveillance Netwerk (AirAllergy)

Tekenbeten | TekenNet

Voedselconsumptie | Belgische nationale voedselconsumptiepeiling (VCP)

Zeldzame ziekten en weesgeneesmiddelen | Orphanet

Zorginfecties & antimicrobiële resistentie | Nationaal programma voor de surveillance van ziekenhuisinfecties (NSIH)

QR code

QR code for this page URL