HISIA

Last updated on 1-2-2022 by Marinka Vangenck

HISIA: Nationale Gezondheidsenquête (HIS) – Interactieve Analyse

HISIA is een gebruiksvriendelijke webapplicatie om zelf analyses uit te voeren op de gegevens van de nationale Gezondheidsenquête (HIS) via een interactief menusysteem. Via dit menusysteem kan u een reeks parameters selecteren, zijnde de gezondheidsindicator, het enquêtejaar, het geografische niveau en eventueel nog één of twee socio-demografische variabele(n). U heeft geen voorkennis nodig van de statistische software SAS waarmee de analyses worden uitgevoerd.    

HISIA is enkel beschikbaar in het Engels. Surf naar de Engelse pagina om zelf aan de slag te gaan met HISIA
 
Heeft u nog vragen over de Gezondheidsenquête of HISIAContacteer het HIS-team Meer info over de Gezondheidsenquête

QR code

QR code for this page URL