Erkenning

Last updated on 17-10-2022 by Daisy Tysmans

Sciensano voert erkenningen uit voor derden om de kenmerken of de kwaliteit van hun producten te evalueren in de domeinen volksgezondheid en diergezondheid.

QR code

QR code for this page URL

Erkenning van medische laboratoria voor pathologische anatomie

Erkenning van medische laboratoria voor klinische biologie