Datacollectie

Last updated on 14-2-2023 by Marinka Vangenck

Om de gezondheid van mens en dier in België goed in de gaten te houden, heeft Sciensano verschillende surveillancenetwerken opgezet. Lees meer over hoe deel te nemen, welke parameters we controleren en onze meest recente conclusies.

Surveillances in het kader van de COVID-19 pandemie

Sciensano heeft verschillende surveillances en datacollectes opgezet om de epidemische situatie te kunnen opvolgen. Deze surveillances kunnen grofweg in 3 grote groepen worden opgedeeld: monitoring van de epidemiologische situatiecontactopsporing en surveillance van de vaccins die op de markt zijn.

 

Surveillance door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

BEWSD | Belgian Early Warning System on Drugs

BMR | Belgisch Mucoviscidose Register

BNMDR | Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR)

CJD | creutzfeldt-jakob disease (CJD) register

CRRD | centraal register zeldzame ziekten

EPILABO | netwerk van peillaboratoria

Hiv-ARC | follow-up van hiv-seropositieve patiënten

Hiv-ARL | register voor nieuwe hiv-diagnoses

IKED | initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij diabetes

IKED-Voet | initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij multidisciplinaire diabetes voetklinieken

IKEKAD | initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes

MATRA | registratie van meldingsplichtige infectieziekten

NRC | nationale referentiecentra

NSIH | nationale surveillance van zorginfecties & antimicrobiële resistentie

Pedisurv | pediatrische surveillance van infectieziekten

SARI | netwerk van peilziekenhuizen

SGP | netwerk van huisartsenpeilpraktijken

STI | peilnetwerk van artsen voor de surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen

TDI | Belgisch register van behandelingsaanvragen

COVID-19 surveillances | COVID-19 surveillances en datacollectes om de epidemische situatie op te volgen

 

Burgersurveillance

TekenNet | burgerportaal om tekenbeten in België te melden

MuggenSurveillance | burgerportaal om tijgermuggen in België te melden


 

QR code

QR code for this page URL