Netwerk van huisartsenpeilpraktijken

Last updated on 20-4-2021 by Sarah Moreels

Registratie (enkel voor huisartsen die lid zijn van het netwerk)

Registreer uw gegevens voor de 7 gezondheidsproblemen die door het netwerk van Huisartsenpeilpraktijken worden gerapporteerd in 2021:

registratie activiteit, acute luchtweginfecties, griepale syndromen en acute diarree

De registratie van acute luchtweginfecties, griepale syndromen en acute diarree gebeurt online. Neem deel in 4 stappen:

 1. Druk het PDF-pictogram registratieformulier voor acute luchtweginfecties, griepale syndromen en acute diarree
 2. U kunt dit formulier gebruiken als geheugensteuntje om het aantal gevallen gedurende de week te noteren (van maandag tot zondag)
 3. Voer op het einde van de week deze gegevens in via de knop hieronder (ten laatste de daaropvolgende dinsdagavond)
 4. U kan vanaf woensdagmiddag het wekelijkse griepbulletin raadplegen op de website wekelijkse griepbulletin raadplegen op de website.

voer je weekgegevens in

seksueel overdraagbare aandoeningen

De registratie van seksueel overdraagbare aandoeningen gebeurt online.

registreer een geval

Voor uw gemak kunt u het PDF-pictogram registratieformulier van seksueel overdraagbare aandoeningen ook printen.

varicella, zona of postherpetische neuralgie

De registratie van varicella, zona of postherpetische neuralgie gebeurt online.

registreer een geval

Voor uw gemak kunt u het PDF-pictogram registratieformulier van varicella, zona of postherpetische neuralgie ook printen.

valincidenten bij patiënten >=65 jaar

De registratie van valincidenten bij patiënten >=65 jaar gebeurt online.

registreer een geval

Voor uw gemak kunt u het PDF-pictogram registratieformulier van valincidenten bij patiënten >= 65 jaar ook printen.

psychofarmaca bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (0-23 jaar)

De registratie van psychofarmaca bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen gebeurt online.

registreer een geval

Voor uw gemak kunt u het  PDF-pictogram registratieformulier van psychofarmaca bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen ook printen.

Informatie over het coronavirus voor gezondheidsprofessionals

Informatie over de COVID-19 barometer in de huisartsenpraktijken

Epidemiologische curves

Wekelijkse incidentie van raadplegingen voor griepale syndromen (raadplegingen/100.000 inwoners)

Weekly incidence of influenza-like illness

Raadpleeg het wekelijks griepbulletin

Wekelijkse incidentie van raadplegingen voor acute diarree (raadplegingen/100.000 inwoners)

Weekly incidence of acute diarrhea

Problemen bij de registratie?

netwerkcoördinator indien u problemen ondervindt bij de online registratie van uw gegevens, of andere vragen heeft.

 

Kan ik arts worden van de Huisartsenpeilpraktijken?

Ja natuurlijk!  netwerkcoördinator

 

Het netwerk van Huisartsenpeilpraktijken

Het netwerk bestaat uit ongeveer 120 huisartsenpraktijken in heel België, die elke week gegevens rapporteren over 7 tot 8 besmettelijke en niet-besmettelijke ziekten. Hierdoor kan de incidentie en prevalentie van verschillende gezondheidsproblemen en hun kenmerken bestudeerd worden. Door epidemiologische informatie en informatie over de zorg in de huisartsenpraktijk te leveren, helpen de huisartsenpeilpraktijken de beleidsmakers prioriteiten te bepalen en het gezondheidsbeleid te beoordelen. Meer over het netwerk

PDF-pictogram Overzicht van de geregistreerde thema’s

Dit netwerk is enkel mogelijk via nauwe samenwerking met onze partners.

 

Publicaties

Recente publicaties:

 • De Schreye R, Van Vyve A, Moreels S, Goderis G, Scholtes B, Coenen S, Verrijken G. PDF-pictogram Samenvattend rapport COVID-19 vaccinatiebereidheid bij huisartsen. Rapport. Brussel, Sciensano. Rapportnummer: D/2021/14.440/27
 • Bossuyt N, Vermeulen M, Vos B, De Schreye R, Moreels S, Bustos Sierra N, Thomas I, Barbezange C. Wekelijks bulletin luchtweginfecties week x-2021 / Bulletin hebdomadaire infections respiratoires semaine x-2021 / Weekly bulletin respiratory infections week x-2021. Report. Brussel, Sciensano.
 • Bossuyt N, Vermeulen M, De Schreye R, Moreels S, Vos B, Bustos Sierra N, Thomas I, Barbezange C. Wekelijks bulletin luchtweginfecties week x-2020 / Bulletin hebdomadaire infections respiratoires semaine x-2020 / Weekly bulletin respiratory infections week x-2020. Report. Brussel, Sciensano.
 • Boffin N, Antoine J, Van Baelen L, Moreels S, Doggen K. General practice patients starting treatment for substance use problems: observations from two data sources across levels of care. BMC Public Health. 2020 June 18. 20, 960. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09038-0
 • Verkissen M, Penders Y, Onwuteaka-Philipsen B, Moreels S, Donker G, Vega Alonso T, Van den Block L, Deliens L. End-of-life communication in advanced cancer: international trends (2009-2014). BMJ Supportive & Palliative Care 2020, Apr 27. https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2019-001999
 • PDF-pictogram Symposium 25 jaar Intego en 40 jaar Huisartsenpeilpraktijken. Vesalius-tijdschrift, nr. 4, december 2019, 25-26.
 • Geebelen, L., Van Cauteren, D., Devleesschauwer, B., Moreels, S., Tersago, K., Van Oyen, H., Speybroeck, N., Lernout, T. (2019). Schatting van de incidentie van de klinische manifestaties van Lyme borreliose in Vlaanderen op basis van primaire surveillancegegevens en een meta-analyse, 2015-2017. PDF-pictogram Vlaams Infectieziektenbulletin, 2019/3, 13-23.
 • Boffin N, Van Casteren V, De Ridder K. PDF-pictogram Welke zorg krijgen patiënten uit de huisartspraktijk voor en na een suicidepoging? Een onderzoek in Vlaanderen door het Belgische Netwerk van Huisartsenpeilpraktijken
 • De Nooijer K, Pivodic L, Deliens L,  Miccinesi G, Vega Alonso T, Moreels S, Van den Block L. Primary palliative care for older people in three European countries: a mortality follow-back quality study. BMJ Support Palliat Care 2019, Oct 17. https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2019-001967.
 • Boffin N, Van Casteren V, De Ridder K. Care of general practice patients preceding and following a suicide attempt: observational study in Flemish general practices. BMJ Open 2019, 9(5):e028546. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-028546.
 • Bossuyt N, Van Cauteren D, Bustos Sierra N, Thomas I., Barbezange C. Griep Bulletin week x-2019 / Bulletin Grippe semaine x-2019 / Weekly Flu Bulletin week x-2019. Report. Brussel, Sciensano.
 • Miranda G, Baetens J, Bossuyt N, Bruno O, De Baets B. Real-time prediction of influenza outbreaks in Belgium. Epidemics, sept 2019, 28. https://doi.org/10.1016/j.epidem.2019.04.001.
 • Segaloff H, Melidou A, Adlhoch C, Pereyaslov D, Robesyn E, Pasi P, Olsen S, WHO European Region, European Influenza Surveillance Network. Co-circulation of influenza A(H1N1)pdm09 and influenza A(H3N2) viruses, World Health Organization (WHO) European Region, October 2018 to February 2019. Eurosurveillance, 28/02/2019, 24 (9). https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2019.24.9.1900125.
 • Geebelen L, Van Cauteren D, Devleesschauwer B, Moreels S, Tersago K, Van Oyen H, Speybroeck N, Lernout T. Combining primary care surveillance and a meta-analysis to estimate the incidence of the clinical manifestations of Lyme borreliosis in Belgium, 2015-2017. Ticks and Tick-borne Diseases 2019, https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2018.12.007.

PDF-pictogram Overzicht van alle publicaties tijdens 2010-2019

PDF-pictogram Overzicht van alle publicaties tijdens 1979-2009

 

QR code

QR code for this page URL