Netwerk van huisartsenpeilpraktijken

Last updated on 16-11-2023 by Sarah Moreels

Bekijk onze video

Registratie (enkel voor huisartsen die lid zijn van het netwerk)

Registreer uw gegevens voor de gezondheidsproblemen die door het netwerk van Huisartsenpeilpraktijken worden gerapporteerd in 2023:

registratie activiteit, acute luchtweginfecties, griepale syndromen en acute diarree

De registratie van acute luchtweginfecties, griepale syndromen en acute diarree gebeurt online. Neem deel in 4 stappen:

 1. Druk het PDF-pictogram registratieformulier voor acute luchtweginfecties, griepale syndromen en acute diarree
 2. U kunt dit formulier gebruiken als geheugensteuntje om het aantal gevallen gedurende de week te noteren (van maandag tot zondag)
 3. Voer op het einde van de week deze gegevens in via de knop hieronder (ten laatste de daaropvolgende dinsdagavond)
 4. U kan vanaf woensdagmiddag het wekelijkse griepbulletin raadplegen op de website wekelijkse griepbulletin raadplegen op de website.

voer je weekgegevens in

virologische surveillance van influenza

Per week worden stalen van 5 patiënten verzameld (eerste 3 patiënten die aan de ILI-definitie voldoen en eerste 2 patiënten die voldoen aan de ARI gevalsdefinitie) om naast griepinfecties ook infecties met SARS-CoV-2 en RSV beter te kunnen detecteren.

De patiënt moet een formulier voor geïnformeerde toestemming ondertekenen waarin hij instemt met deelname aan virologische surveillance.

seksueel overdraagbare aandoeningen

De registratie van seksueel overdraagbare aandoeningen gebeurt online.

registreer een geval

Voor uw gemak kunt u het PDF-pictogram registratieformulier van seksueel overdraagbare aandoeningen ook printen.

varicella, zona of postherpetische neuralgie

De registratie van varicella, zona of postherpetische neuralgie gebeurt online.

registreer een geval

Voor uw gemak kunt u het PDF-pictogram registratieformulier van varicella, zona of postherpetische neuralgie ook printen.

tekenbeten en/of vermoeden van ziekte van Lyme

De registratie van tekenbeten en/of vermoeden van ziekte van Lyme gebeurt online.

registreer een geval

Voor uw gemak kunt u het PDF-pictogram registratieformulier van tekenbeten en/of vermoeden van ziekte van Lyme ook printen.

psychofarmaca bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (0-23 jaar)

De registratie van psychofarmaca bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen gebeurt online.

registreer een geval

Voor uw gemak kunt u het  PDF-pictogram registratieformulier van psychofarmaca bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen ook printen.

voorafgaande/vroegtijdige zorgplanning (VZP)

De registratie van voorafgaande/vroegtijdige zorgplanning (VZP) gebeurt online.

Voor de registratie voorafgaande/vroegtijdige zorgplanning (VZP) wordt u gevraagd om “Alle sterfgevallen die zich voordeden bij patiënten van uw praktijk” te registreren.

registreer een geval

Voor uw gemak kunt u het PDF-pictogram registratieformulier van voorafgaande/vroegtijdige zorgplanning (VZP) ook printen.

bewegen op verwijzing

De registratie van bewegen op verwijzing gebeurt online.

registreer een geval

Voor uw gemak kunt u het PDF-pictogram registratieformulier van bewegen op verwijzing ook printen.

Long Covid

De registratie van Long Covid patiënten gebeurt online.

registreer een geval

Voor uw gemak kunt u het PDF-pictogram registratieformulier van Long Covid ook printen.

Informatie over het coronavirus voor gezondheidsprofessionals

Informatie over de COVID-19 barometer in de huisartsenpraktijken

Epidemiologische curves

Wekelijkse incidentie van raadplegingen voor griepale syndromen (raadplegingen/100.000 inwoners)

Weekly incidence of influenza-like illness

Raadpleeg het wekelijks bulletin acute luchtweginfecties

Wekelijkse incidentie van raadplegingen voor acute diarree (raadplegingen/100.000 inwoners)

Weekly incidence of acute diarrhea

Problemen bij de registratie?

netwerkcoördinator indien u problemen ondervindt bij de online registratie van uw gegevens, of andere vragen heeft.

 

Kan ik arts worden van de Huisartsenpeilpraktijken?

Ja natuurlijk! Stuur een email naar  netwerkcoördinator of registreer uw contactgegevens hier

VOORDELEN voor u als arts:

 • Individueel jaarverslag van de gegevens van uw praktijk
 • Nieuwsbrief over de activiteiten en resultaten van het netwerk
 • Toegang tot wetenschappelijke webinars
 • Financiële compensatie van 300€/jaar bij regelmatige deelname
 • Huisartsen geciteerd in wetenschappelijke publicaties: auteursgroep
 • Toegang tot door het netwerk georganiseerde evenementen
 • Mogelijkheid om het netwerk te vertegenwoordigen in het stuurgroep:deelname aan de besluitvorming

Het netwerk van Huisartsenpeilpraktijken

Het netwerk bestaat uit ongeveer 120 huisartsenpraktijken in heel België, die elke week gegevens rapporteren over 7 tot 8 besmettelijke en niet-besmettelijke ziekten. Hierdoor kan de incidentie en prevalentie van verschillende gezondheidsproblemen en hun kenmerken bestudeerd worden. Door epidemiologische informatie en informatie over de zorg in de huisartsenpraktijk te leveren, helpen de huisartsenpeilpraktijken de beleidsmakers prioriteiten te bepalen en het gezondheidsbeleid te beoordelen. Meer over het netwerk

PDF-pictogram Overzicht van de geregistreerde thema’s

Dit netwerk is enkel mogelijk via nauwe samenwerking met onze partners.

 

Publicaties

Recente publicaties:

PDF-pictogram Overzicht van alle publicaties tijdens 2010-2019

PDF-pictogram Overzicht van alle publicaties tijdens 1979-2009

 

QR code

QR code for this page URL