Toegankelijkheidsverklaring

Last updated on 20-11-2023 by Marinka Vangenck

Sciensano verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.sciensano.be/.

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Voorbereiding van deze verklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. Lees hier het verslag: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/www.sciensano.be/nl.

Niet-toegankelijke inhoud

Er zijn een aantal toegankelijkheidsproblemen vastgesteld inzake lay-out, navigatie, kleurcontrasten, documenten en paginaopmaak, bijvoorbeeld:

  • Een aantal decoratieve afbeeldingen zijn niet correct als decoratief gemarkeerd.
  • Niet elke link heeft een linktitel die de functie van de link voor een ankerelement beschrijft.
  • Er is geen link aan de bovenkant van elke webpagina om direct naar het hoofdgedeelte van de inhoud te gaan.
  • Een aantal koppen wordt verkeerdelijk gebruikt.
  • Het kleurcontrast is op sommige plekken onvoldoende.

Meer details vind je in het hierboven aangegeven verslag.

Voorgestelde alternatieven

Indien je informatie nodig hebt die momenteel niet toegankelijk is op onze website, dan kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of via ons contactformulier. Wij proberen je de informatie, indien mogelijk, op een toegankelijke manier te bezorgen. Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar.

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze website, kan je contact opnemen met:

Sciensano
Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel
info@sciensano.be
+32 (0)2 642 50 01

Indien je geen antwoord krijgt of het antwoord niet voldoet, kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6, 1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

Er worden aanpassingen aangebracht om de problemen die zijn vastgesteld, te verhelpen. De technische opmerkingen uit het rapport zullen zoveel mogelijk verwerkt worden tijdens de lopende ontwikkeling van de nieuwe website. Niet alles zal evenwel onmiddellijk opgelost zijn. Nadien zal een nieuwe toegankelijkheidaudit worden uitgevoerd.   

Deze toegankelijkheidsverklaring is op 17 oktober 2023 opgesteld en voor het laatst herzien op 17 oktober 2023.
 

QR code

QR code for this page URL