Externe kwaliteitsevaluatie

Last updated on 28-3-2018 by Daisy Tysmans

Sciensano voert externe kwaliteitsevaluaties uit voor derden om de kenmerken van hun producten of hun veiligheid met betrekking tot de menselijke gezondheid, diergezondheid of het milieu te evalueren.

QR code

QR code for this page URL

Kwaliteit van medische laboratoria die analyses uitvoeren op mycobacteriën

Kwaliteit van medische laboratoria voor klinische biologie en pathologische anatomie

Kwaliteit van laboratoria die schimmels identificeren uit de binnen- en buitenomgeving.

Goede laboratoriumpraktijken (GLP) compliance monitoring.