Klinische gezondheid | EKE klinische biologie

Domeinen

Algemene domeinen:

Alcohol in bloed Allergie Andrologie Beenmergonderzoek Cardiale merkers CD34 Chemie Coagulatie Drugs of abuse (DOA) Flowcytometrie HbA1c Hematologie Immunoassay Immunohematologie Infectieuze serologie Microbiologie Niet-infectieuze serologie Parasitologie POCT Therapeutische drug monitoring (TDM) Zware metalen

Moleculaire biologie:

Hemato-oncologie Microbiologie

Next-Generation Sequencing: 

NGS

Deelname

Inschrijven

Overeenkomstig het erkenningsbesluit (Koninklijk besluit van 3 december 1999) is elk erkend Belgisch laboratorium voor klinische biologie verplicht deel te nemen aan de door Sciensano georganiseerde externe kwaliteitsevaluaties (EKE) voor alle parameters die in routine worden uitgevoerd.

03 DECEMBER 1999 - Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor klinische biologie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort

Jaarlijks dient het laboratorium zich hiertoe in te schrijven via de Toolkit, zowel voor het centraal laboratorium (CL) als voor elk geassocieerd activiteitencentrum (AC).
De dienst Kwaliteit van laboratoria brengt de erkende laboratoria tijdig op de hoogte van de voorziene inschrijvingsperiode.

Te volgen procedure voor de jaarlijkse inschrijving aan de EKE van de laboratoria voor klinische biologie

Toolkit

De dienst Kwaliteit van laboratoria verifieert jaarlijks voor elk laboratorium of er voor elke erkende verstrekking werd ingeschreven.

Inschrijven buiten de inschrijvingsperiode en/of inschrijvingen wijzigen kan enkel door contact op te nemen met het secretariaat van de dienst Kwaliteit van laboratoria.

Inschrijven buiten de inschrijvingsperiode en/of inschrijvingen wijzigen

Overzicht van de ingeschreven laboratoria

Hieronder vindt u de lijst van erkende klinische laboratoria die zijn ingeschreven voor de EKE-enquêtes georganiseerd door Sciensano. Deze lijst laat laboratoria die een test uitbesteden toe om na te gaan of de onderaannemer is ingeschreven aan de externe kwaliteitscontroles voor dit domein.

Update januari 2022

De lijst zal jaarlijks worden geüpdated.

Deze lijst is louter informatief en geeft geenszins de effectieve deelname aan de EKE en/of de resultaten van het laboratorium weer.

Niet inschrijven of deelnemen

Alle erkende Belgische laboratoria voor klinische biologie moeten verplicht deelnemen aan de door Sciensano georganiseerde externe kwaliteitsevaluaties, voor alle parameters uitgevoerd in routine.

Voor elke afwijking t.o.v. deze erkenningsvereiste moet het laboratorium zich verantwoorden.

Het laboratorium dient onmiddellijk contact op te nemen met onze dienst indien het:

  • zich uitzonderlijk niet inschrijft voor 1 of meerdere erkende parameter(s)
  • uitzonderlijk niet kan deelnemen voor 1 of meerdere reeds ingeschreven parameter(s)
  • zijn resultaten niet tijdig of correct kan rapporteren.

Bij deze communicatie moet de reden voor het niet deelnemen of niet antwoorden duidelijk vermeld worden.

Meld hier uw reden voor het niet inschrijven of deelnemen

Problemen met staalontvangst

Gelieve contact op te nemen met onze dienst indien het laboratorium geen stalen ontvangt in de week die wordt vermeld in de EKE-kalender.

Meld niet ontvangen EKE-stalen

EKE-kalenders

2023          2022          2021

Rapporten

Individuele rapporten

Laboratoria kunnen hun individuele resultaten raadplegen in de Toolkit (wachtwoord vereist):

Toolkit

Globale rapporten

Per enquête wordt een globaal rapport opgesteld door de EKE-coördinator.

Deze rapporten en de jaarrapporten specifiek voor een EKE-domein zijn beschikbaar op de pagina van het EKE-domein zelf onder “recente rapporten” of ”oudere rapporten”. U kiest bovenaan deze pagina het gewenste EKE-domein.

Jaarrapporten

2022     2021     2020     2019     2018     2017

© sciensano. Deze rapporten mogen uitsluitend gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden met akkoord van sciensano.

Dit betreft het jaarrapport van alle EKE-domeinen klinische biologie.

De jaarrapporten specifiek voor een EKE-domein zijn beschikbaar op de pagina van het EKE-domein zelf onder “recente rapporten” of ”oudere rapporten”. U kiest bovenaan deze pagina het gewenste EKE-domein.

Algemene informatie en instructies

Algemene informatiebrochure EKE
Statistische methoden gebruikt voor EKE
Verwerking van gecensureerde waarden
Een 3-stapsmethode om analyseresultaten in verschillende stalen globaal te evalueren

ISO17043 accreditatie

De dienst Kwaliteit van laboratoria is in het bezit van een BELAC accreditatie op basis van de ISO17043:2010 norm. Deze norm is specifiek gericht op de organisatie van externe kwaliteitsevaluaties.

ISO17043 accreditatiescope

Contactgegevens

​+32 2 642 55 22                                       
QL_secretariat@sciensano.be
​Juliette Wytsmanstraat 14 • 1050 Brussel

QR code

QR code for this page URL

Kwaliteit van medische laboratoria die analyses uitvoeren op mycobacteriën

Kwaliteit van laboratoria die schimmels identificeren uit de binnen- en buitenomgeving

Goede laboratoriumpraktijken (GLP) compliance monitoring