Omgeving | kwaliteit van laboratoria die schimmels identificeren uit de binnen- en buitenomgeving.

Laboratoria die tests uitvoeren op schimmels uit de binnen- en buitenomgeving moeten voldoen aan hoge kwaliteitsnormen. Ze kunnen hun identificatievaardigheden van schimmels beoordelen door deel te nemen aan het programma medische mycologie van Sciensano. In België organiseert Sciensano de externe kwaliteitsbeoordeling (EQA) van laboratoria voor identificatie van schimmelsoorten uit binnen- en buitenomgevingen.

Deze externe kwaliteitsevaluatie (EKE) is hoofdzakelijk informatief en is bedoeld om de kwaliteit en homogeniteit van laboratoriumresultaten te beoordelen. De deelnemende laboratoria ontvangen hiervoor vier keer per jaar een set van vier kweken (uit de BCCM/IHEM-collectie) voor de identificatie van geslacht of soort. Na elke test krijgen de deelnemende laboratoria een verslag met de resultaten en didactische fiches over de soort. Aan de hand van de EKE kunnen deelnemende laboratoria hun prestaties vergelijken met andere laboratoria of nauwkeurigheidsgerichte referentiesystemen. De EKE vervangt nooit het interne kwaliteitsevaluatie- en managementsysteem van het laboratorium.

Ann Packeu voor meer informatie.

QR code

QR code for this page URL

Kwaliteit van medische laboratoria die analyses uitvoeren op mycobacteriën

Kwaliteit van laboratoria die schimmels identificeren uit de binnen- en buitenomgeving

Goede laboratoriumpraktijken (GLP) compliance monitoring