Aansprakelijkheid en vertrouwelijkheid

Last updated on 4-4-2018 by Daisy Tysmans

Gebruiksvoorwaarden

Wij hebben alles in het werk gesteld om op de website van Sciensano correcte informatie aan te bieden. De website verstrekt echter uitsluitend algemene informatie, die u op eigen risico gebruikt. Sciensano is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies ten gevolge van handelingen of het uitblijven van handelingen op basis van de informatie op deze website.

Externe websites

Sciensano is niet verantwoordelijk voor de inhoud of betrouwbaarheid van andere websites waarnaar het verwijst. Sciensano is niet aansprakelijk voor de inhoud en het advies op die websites of de gevolgen wanneer dat advies wordt toegepast. Dat wij een website vermelden, betekent niet dat wij deze onderschrijven.
Sciensano kan niet garanderen dat deze links steeds zullen werken en heeft geen controle over de beschikbaarheid van de gelinkte pagina’s of wijzigingen in de websiteadressen.
Sciensano behoudt zich het recht voor om links naar een website te weigeren of te verwijderen.

Auteursrecht

Sciensano is eigenaar van alle auteursrechten die gelden voor het materiaal op deze website. U mag dat materiaal downloaden en lezen. U mag de informatie echter niet wijzigen, ergens anders publiceren of verkopen zonder de toestemming van Sciensano.

Persoonsgegevens

Wanneer u vrijwillig identificeerbare gegevens indient op de website van Sciensano (bijvoorbeeld in een contactformulier, een sollicitatie, een enquête enz.), wordt de ingediende informatie enkel gebruikt om te antwoorden op uw vragen en voor de beoogde doeleinden. Wij delen de gegevens van de websitegebruikers niet met derden.

Cookies

De website van Sciensano gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers op onze website. Zo kunnen wij uw ervaring op de website van Sciensano optimaliseren en de website zelf voortdurend verbeteren. Door de website van Sciensano te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies, in overeenstemming met het cookiesbeleid van Sciensano.

Virusbeveiliging

Sciensano neemt alle mogelijke maatregelen om het gepubliceerde materiaal te beschermen tegen virussen. Het is evenwel raadzaam om het materiaal dat u downloadt van de website te controleren met een antivirusprogramma. Sciensano is niet aansprakelijk voor verlies, verstoring of beschadiging van uw gegevens of computersysteem wanneer u materiaal gebruikt dat afkomstig is van de website van Sciensano.

Contact

Als u problemen ondervindt met de website van Sciensano, zoals een ontbrekende link of een bestand dat niet geladen wordt, kunt u dat melden bij de webmaster van Sciensano. Als u opmerkingen hebt of suggesties voor verbetering, hoort Sciensano dat graag.

E-mail

E-mails komende van @sciensano.be en hun bijlagen bevatten vertrouwelijke informatie die uitsluitend bestemd is voor de opgegeven bestemmelingen. Indien u niet een opgegeven bestemmeling bent mag u dergelijke e-mail niet verder verspreiden of kopiëren. Indien u dergelijke e-mail per vergissing ontving, verzoeken wij u de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail niet te gebruiken en hem te vernietigen.
E-mailverkeer kan niet als volledig betrouwbaar en foutenvrij gegarandeerd worden, aangezien de informatie onderschept, vervormd, vernietigd, laattijdig of onvolledig afgeleverd kan worden, of virussen kan bevatten. Sciensano verwerpt daarom alle aansprakelijkheid voor eventuele fouten of gebreken in de inhoud van het bericht, die ontstaan zijn tijdens het versturen van de e-mails.
Gelieve te noteren dat alle meningen en standpunten ingenomen in dergelijke e-mail uitsluitend deze van de auteur zijn en niet noodzakelijkerwijze deze van Sciensano. Tot slot dient de bestemmeling e-mails en hun bijlagen te onderzoeken op de eventuele aanwezigheid van virussen. Sciensano verwerpt alle aansprakelijkheid voor eventuele schade toegebracht door virussen die via e-mail verspreid werden.

QR code

QR code for this page URL