Niet-klinische gezondheid | GLP Compliance Monitoring

Goede laboratoriumpraktijken (GLP) vormen een kwaliteitssysteem voor de organisatorische processen en de voorwaarden waaronder niet-klinische gezondheids- en milieuveiligheidsstudies worden gepland, uitgevoerd, opgevolgd, geregistreerd, gearchiveerd en gerapporteerd. GLP’s zijn geen richtlijnen maar reglementen met kracht van wet. Sciensano is de Belgische autoriteit die nagaat of de GLP’s worden nageleefd.

De GLP Compliance Monitoring moet nagaan of testinrichtingen die beweren de GLP na te leven voor een studie, wel degelijk alle GLP-principes voor de uitvoering van studies hebben toegepast en kunnen garanderen dat de kwaliteit van de resultaten toereikend is volgens de GLP-principes van de OESO.

Dit omvat de gegevensaudit van fysische, chemische, toxicologische en/of ecotoxicologische testen van chemische stoffen, zoals industriële chemicaliën, farmaceutica, diergeneesmiddelen, fytofarmaca, voedsel- en diervoederadditieven en cosmetica. Ook veldstudies vallen onder de Goede laboratoriumpraktijken en worden geïnspecteerd door Sciensano als de GLP-monitoringautoriteit.

Lees meer

QR code

QR code for this page URL

Kwaliteit van medische laboratoria die analyses uitvoeren op mycobacteriën

Kwaliteit van laboratoria die schimmels identificeren uit de binnen- en buitenomgeving

Goede laboratoriumpraktijken (GLP) compliance monitoring