EKE Alcohol in bloed

Last updated on 27-6-2024 by Pierre Daubresse

Inhoud van het programma

Aantal enquêtes per jaar: 

          Serum: 4
          Vol bloed: 2 (enkel voor gerechtelijke experten)

Aantal stalen per enquête: 

          Serum: 3
          Vol bloed: 1 (enkel voor gerechtelijke experten)

Parameters: Ethanolbepaling voor klinische toepassing en de erkende deskundigen voor de alcoholbepaling in bloed in het kader van de verkeersveiligheid.

EKE-kalenders

2024         2023          2022          2021

Rapporten

Individuele rapporten

Laboratoria kunnen hun individuele resultaten raadplegen in de Toolkit (wachtwoord vereist).

Toolkit

Globale rapporten

Recente rapporten

2024-1

2023-1          2023-2          2023-3          2023-4          Jaarrapport 2023

© sciensano. Deze rapporten mogen uitsluitend gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden met akkoord van sciensano.

Oudere rapporten

2022-1          2022-2          2022-3          2022-4          Jaarrapport 2022

2021-1          2021-2          2021-3          2021-4          Jaarrapport 2021

Oudere rapporten zijn opvraagbaar bij de dienst Kwaliteit van laboratoria.

© sciensano. Deze rapporten mogen uitsluitend gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden met akkoord van sciensano.

Erkende deskundigen i.h.k.v. verkeersveiligheid

27 APRIL 2007 — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende inzonderheid de methode tot het bepalen van alcoholgehalte in het bloed

Lijst van de erkende deskundigen die een validatie van hun methode uitgevoerd hebben en deelnemen aan de externe controles georganiseerd door Sciensano

Coördinatie

Coördinator

Wim Coucke
​+32 2 642 55 23
wim.coucke@sciensano.be

Vervangend coördinator

Arnaud Capron
​+32 2 642 53 97
arnaud.capron@sciensano.be

Secretariaat

​+32 2 642 55 22                                       
QL_secretariat@sciensano.be
​Juliette Wytsmanstraat 14 • 1050 Brussel

ISO17043 accreditatie

De dienst Kwaliteit van laboratoria is in het bezit van een BELAC-accreditatie op basis van de ISO17043:2010 norm. Deze norm is specifiek gericht op de organisatie van externe kwaliteitsevaluaties.

ISO17043 accreditatiescope

Experten

​Charlier Corinne
Croes Kathleen
Mahieu Boris
Neels Hugo
Stove Christophe
Tytgat Jan
Vanescote André
Verstraete Alain
Wille Sarah

QR code

QR code for this page URL