EKE Hematologie, coagulatie en immunohematologie

Last updated on 5-12-2023 by Mohamed Rida Soumali

Inhoud van het programma

Hematologie

Aantal enquêtes per jaar: 

          Celtelling op volbloed: 2
          Uitstrijkjes: 3

Aantal stalen per enquête:

          Celtelling op volbloed: 2
          Uitstrijkjes: 1 + 1 USB-stick met digitale uitstrijkjes

Parameters: 

          Celtelling op volbloed: RBC, WBC, Hb, Hct, MCV, Trombocyten, Reticulocyten
          Uitstrijkjes: Leukocytendifferentiatie, significante afwijkingen in de drie cellijnen, suggestie voor diagnose

Coagulatie

Aantal enquêtes per jaar: 3

Aantal stalen per enquête: 2 of 3

Parameters: aPTT, PT, fibrinogeen, D-dimeren, von Willebrand factor, dosering van factor VIII (FVIII:C), antitrombine.

Immunohematologie

Aantal enquêtes per jaar: 3

Aantal stalen per enquête: 

          2 bloedmonsters
          4 serummonsters
          1 x per jaar 1 bloedmonster voor RAGT

Parameters: Bloedgroep ABO, Rh, Rh ondergroepen, RAGT, compatibiliteit tussen serum en bloedmonsters, opsporen en identificatie van onregelmatige antistoffen.

Domein-specifieke informatie

Handleiding Toolkit Hematologie — Coagulatie - Immunohematologie

Rapporten

Individuele rapporten (hematologie — celtelling en coagulatie)

Laboratoria kunnen hun individuele resultaten raadplegen in de Toolkit (wachtwoord vereist).

Toolkit

Voorlopige rapporten (hematologie — uitstrijkjes en immunohematologie)

Recente rapporten

2023-1          2023-2          2023-3

© sciensano. Deze rapporten mogen uitsluitend gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden met akkoord van sciensano.

Oudere rapporten

2022-1          2022-2          2022-3

Oudere rapporten zijn opvraagbaar bij de dienst Kwaliteit van laboratoria.

© sciensano. Deze rapporten mogen uitsluitend gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden met akkoord van sciensano.

Globale rapporten

Recente rapporten

2023-1          2023-2          2023-3

2022-1          2022-2          2022-3          Jaarrapport 2022

© sciensano. Deze rapporten mogen uitsluitend gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden met akkoord van sciensano.

Oudere rapporten

2021-1          2021-2          2021-3          Jaarrapport 2021

2020-1          2020-2          2020-2 (uitstrijkje)          2020-3          Jaarrapport 2020

Oudere rapporten zijn opvraagbaar bij de dienst Kwaliteit van laboratoria.

© sciensano. Deze rapporten mogen uitsluitend gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden met akkoord van sciensano.

Coördinatie

Coördinator

Lobna Bouacida
​+32 2 642 53 83
lobna.bouacida@sciensano.be

Vervangend coördinator

Kris Vernelen
​+32 2 642 55 29
kris.vernelen@sciensano.be

Secretariaat

​+32 2 642 55 22                                       
QL_secretariat@sciensano.be
​Juliette Wytsmanstraat 14 • 1050 Brussel

Experten

​Brusselmans Caroline
Bulliard Geneviève
Chatelain Bernard
Defour Jean-Philippe
Jacquemain Marc
Jochmans Kristin
Kornreich Anne
Lazarova Elena
Meeus Peter
Monfort Melanie
Mullier François
Peeters Veerle
Vanhonsebrouck Anne
Van Laer Christine

QR code

QR code for this page URL