Diergezondheid | PT VET

Veterinaire proficiency test (PT VET)

De dienst Kwaliteit van laboratoria organiseert een externe kwaliteitsevaluatie (EKE) voor diagnostische tests met betrekking tot dierengeneeskunde.

Laboratoria, erkend door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) voor het uitvoeren van diagnostische testen binnen het raamwerk van de officiële surveillance en monitoring programma’s voor dierenziekten, moeten verplicht deelnemen aan deze kwaliteitsevaluatie (Koninklijk besluit van 15 april 2005).

15 april 2005 — Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de controleopdracht van het FAVV en tot uitvoering van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, bèta-adrenergische of productie-stimulerende werking

Andere laboratoria kunnen vrijwillig deelnemen aan de kwaliteitsevaluatie na akkoord van de dienst Kwaliteit van laboratoria.

Inhoud van het programma

Aantal enquêtes per jaar: 10 tot 15

Aantal stalen per enquête: 5 tot 20

Type stalen:
De kwaliteitsevaluatie maakt gebruik van een split-level (verschillende levels van de analyse) en een split-sample (verschillende aliquots van hetzelfde staal) ontwerp, waarmee de nauwkeurigheid en/of precisie op verschillende niveaus kan worden aangetoond. Bovendien kunnen stalen opgenomen worden die dicht bij de cut-off waarde liggen en waarvoor verschillende acceptatiecriteria worden gebruikt om informatie te verzamelen over de gevoeligheid van de gebruikte analysemethoden en/of deelnemende laboratoria.

Parameters: 
African swine fever (ASF), Aujeszky’s disease (AUJ), Blue tongue virus (BTV), Bovine spongiform encephalopathy (BSE), Bovine tuberculosis (BT), Bovine viral diarrhea (BVD), Brucellosis, Capripox (CPX), Chronic Respiratory Disease (CRD), Classical swine fever (CSF), Enzootic bovine leukosis (EBL), Infectious bovine rhinotracheitis (IBR), Leptospirosis, Paratuberculosis (PT), Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS), Q-fever, Salmonella pullorum/gallinarum, Scrapie en Visna maedi.

Domein-specifieke informatie

Handleiding voor de deelnemers

Handleiding toolkit

Deelname

Dit programma is in eerste instantie bedoeld voor FAVV-erkende laboratoria, maar werd uitgebreid naar andere veterinaire laboratoria in België en wereldwijd (privé- en staatslaboratoria …).

De enquête voor Capripox is georganiseerd in samenwerking met EURL en bevat talrijke laboratoria (EU en niet-EU).

EKE-kalenders

2023         2022         2021

Indienen van resultaten

Laboratoria dienen hun resultaten bij voorkeur in via de Toolkit (wachtwoord vereist).

Toolkit

Deelnemers ontvangen eveneens een papieren antwoordformulier dat gebruikt kan worden. Het ingevulde formulier dient per e-mail ingediend te worden via EQAtoolkit@sciensano.be.

Rapporten

Voorlopige rapporten

Ten laatste 4 weken na de deadline voor het indienen van de resultaten wordt een Engelstalig preliminair rapport per e-mail bezorgd aan alle deelnemers en beschikbaar gesteld op deze website. Dit rapport bevat de nodige informatie voor de deelnemers om hun eigen prestatie te beoordelen.

Rapporten 2023

Rapporten 2022

2022-1 (PRRS serology)        
2022-2 (QF)        
2022-3 (ASF)
2022-4 (CSF)
2022-5 (CAPX)        
2022-6 (IBR)     
2022-7 (AUJ)
2022-8 (EBL)
2022-9 (BRU)
2022-10 (BVD)
2022-11 (BT)
2022-12 (LEPT)
2022-13 (VM)
2022-14 (SAL)

© sciensano. Deze rapporten mogen uitsluitend gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden met akkoord van Sciensano.

Rapporten 2021

2021-1 (ASF)         
2021-2 (IBR)         
2021-3 (Brucella)        
2021-4 (CPX)                                                                                                                                                
2021-5 (Bovine tuberculosis)        
2021-6 (EBV)         
2021-7 (Scrapie)       
2021-8 (BVD)
2021-9 (Paratuberculosis)         
2021-10 (BTV)       
2021-11(CRD)       
2021-12 (Q-fever)                                                                                                                     

© sciensano. Deze rapporten mogen uitsluitend gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden met akkoord van Sciensano.

Oudere rapporten zijn opvraagbaar bij de dienst Kwaliteit van laboratoria.

Globale rapporten

Ten laatste 16 weken na de deadline voor het indienen van de resultaten wordt een Engelstalig globaal rapport beschikbaar gesteld op deze website. Deelnemers worden hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Rapporten 2023

Rapporten 2022

2022-1 (PRRS serology)        
2022-2 (QF)        
2022-3 (ASF)          
2022-4 (CSF)
2022-5 (CAPX)
2022-6 (IBR)
2022-7 (AUJ)
2022-8 (EBL)
2022-9 (BRU)
2022-10 (BVD)
2022-11 (BT)
2022-12 (LEPT)
2022-13 (VM)
2022-14 (SAL)     

© sciensano. Deze rapporten mogen uitsluitend gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden met akkoord van Sciensano.

Rapporten 2021

2021-1 (ASF)         
2021-2 (IBR)         
2021-3 (Brucella)        
2021-4 (CPX)                                                                                                                                                
2021-5 (Bovine tuberculosis)        
2021-6 (EBV)         
2021-7 (Scrapie)       
2021-8 (BVD)
2021-9 (Paratuberculosis)         
2021-10 (BTV)       
2021-11(CRD)       
2021-12 (Q-fever)       

© sciensano. Deze rapporten mogen uitsluitend gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden met akkoord van Sciensano.

Rapporten 2020

2020-1 (ASF)          
2020-2 (CSF)         
2020-3 (CPX)         
2020-4 (IBR)
2020-5 (Q-fever)         
2020-6 (AUJ)         
2020-7 (EBL)         
2020-8 (BTV)
2020-9 (BRU)         
2020-10 (BVD)       
2020-11 (BT)        
2020-12 (Leptospirosis)
2020-13 (Maedi Visna)
2020-14 (Salmonella)

© sciensano. Deze rapporten mogen uitsluitend gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden met akkoord van Sciensano.

Oudere rapporten zijn opvraagbaar bij de dienst Kwaliteit van laboratoria.

Jaarrapporten

De door het FAVV erkende laboratoria ontvangen jaarlijks een individueel rapport dat de eigen globale prestaties weergeeft.

Aanvullend wordt een globaal jaarrapport opgesteld, welke beschikbaar worden gesteld op deze website.

2022          2021          2020  

© sciensano. Deze rapporten mogen uitsluitend gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden met akkoord van Sciensano.

Coördinatie

Coördinator

Ynse Van de Maele
+32 2 642 55 24
ynse.vandemaele@sciensano.be

Vervangend coördinator

​Bernard China
+32 2 642 53 85
bernard.china@sciensano.be

Secretariaat

​+32 2 642 55 22                                       
QL_secretariat@sciensano.be
​Juliette Wytsmanstraat 14 • 1050 Brussel

ISO17043 accreditatie

De dienst Kwaliteit van laboratoria is in het bezit van een BELAC accreditatie op basis van de ISO17043:2010 norm. Deze norm is specifiek gericht op de organisatie van externe kwaliteitsevaluaties.

ISO17043 accreditatiescope

Adviserend comité

De coördinator van de externe kwaliteitsevaluatie wordt ondersteund door een adviserend comité, bestaande uit:

Coördinator veterinaire diagnose:

Simon Van de Bergh

Technische manager(s) van de referentielaboratoria van de dienst Infectieziekten dier binnen Sciensano:

Marcella Mori
Cécile Boland
Sylvie Marche
Ilse De Leeuw
Wannes Philips
Marylene Tignon
Severine Matthijs

Desgewenst kan de coördinator beroep doen op de kennis van andere experten.

QR code

QR code for this page URL

Kwaliteit van medische laboratoria die analyses uitvoeren op mycobacteriën

Kwaliteit van laboratoria die schimmels identificeren uit de binnen- en buitenomgeving

Goede laboratoriumpraktijken (GLP) compliance monitoring