Klinische gezondheid | EKE pathologische anatomie

Domeinen

Histologie Immunohistochemie Cytologie

Moleculaire biologie: Hemato-oncologie Moleculaire biologie: HPV 

NGS

Deelname

Inschrijven

Overeenkomstig het erkenningsbesluit (Koninklijk besluit van 5 december 2011) is elk erkend Belgisch laboratorium voor pathologische anatomie verplicht deel te nemen aan de door Sciensano georganiseerde externe kwaliteitsevaluaties (EKE) voor alle technische domeinen die in routine worden uitgevoerd.

5 DECEMBER 2011. — Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort

Jaarlijks dient het laboratorium zich hiervoor in te schrijven via de Toolkit, zowel voor het centraal laboratorium (CL) als voor elk geassocieerd activiteitencentrum (AC).
De dienst Kwaliteit van laboratoria brengt de erkende laboratoria tijdig op de hoogte van de voorziene inschrijvingsperiode.

Toolkit

Handleiding van de Toolkit voor de laboratoria pathologische anatomie

De dienst Kwaliteit van laboratoria verifieert jaarlijks voor elk laboratorium of er voor elke verstrekking waarvoor het erkend is, werd ingeschreven.

Inschrijven buiten de inschrijvingsperiode en/of inschrijvingen wijzigen kan enkel door contact op te nemen met het secretariaat van de dienst Kwaliteit van laboratoria.

Inschrijven buiten de inschrijvingsperiode en/of inschrijvingen wijzigen

Overzicht van de ingeschreven laboratoria

Hieronder vindt u de lijst van erkende pathologie laboratoria die zijn ingeschreven voor de EKE-enquêtes georganiseerd door Sciensano. Deze lijst laat laboratoria die een test uitbesteden toe om na te gaan of de onderaannemer is ingeschreven aan de externe kwaliteitscontroles voor dit domein.

Update januari 2022

De lijst wordt jaarlijks geüpdatet.

Deze lijst is louter informatief en geeft geenszins de effectieve deelname aan de EKE en/of de resultaten van het laboratorium weer.

Niet inschrijven of deelnemen

Alle erkende Belgische laboratoria voor pathologische anatomie moeten verplicht deelnemen aan de door Sciensano georganiseerde externe kwaliteitsevaluaties, voor alle technische domeinen uitgevoerd in routine.

Voor elke afwijking t.o.v. deze erkenningsvereiste moet het laboratorium zich verantwoorden.

Het laboratorium dient onmiddellijk contact op te nemen met onze dienst indien het:

  • zich uitzonderlijk niet inschrijft voor één of meerdere erkende parameter(s)
  • uitzonderlijk niet kan deelnemen voor één of meerdere reeds ingeschreven parameter(s)
  • zijn resultaten niet tijdig of correct kan rapporteren.

Bij deze communicatie moet de reden voor het niet deelnemen of niet antwoorden duidelijk vermeld worden.

Meld hier uw reden voor het niet inschrijven of deelnemen

Problemen met staalontvangst

Gelieve contact op te nemen met onze dienst indien het laboratorium geen stalen ontvangt in de week die wordt vermeld in de EKE-kalender.

Meld niet ontvangen EKE-stalen

EKE-kalenders

2023          2022          2021

Rapporten

Individuele rapporten

Laboratoria ontvangen hun individuele resultaten per mail.

Globale rapporten

Per enquête wordt een globaal rapport opgesteld door de EKE-coördinator.

Deze rapporten zijn beschikbaar op de pagina van het EKE-domein zelf onder “recente rapporten” of “oudere rapporten”. U kiest bovenaan deze pagina het gewenste domein.

Jaarrapporten

2022     2021     2020     2019     2018

© sciensano. Deze rapporten mogen uitsluitend gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden met akkoord van sciensano.

Dit betreft het jaarrapport van alle EKE-domeinen pathologische anatomie.

Algemene informatie en instructies

Algemene informatiebrochure EKE
Handleiding van de Toolkit voor de laboratoria pathologische anatomie
Handleiding PATHXL

ISO17043 accreditatie

De dienst Kwaliteit van laboratoria is in het bezit van een BELAC accreditatie op basis van de ISO17043:2010 norm. Deze norm is specifiek gericht op de organisatie van externe kwaliteitsevaluaties.

ISO17043 accreditatiescope

Contactgegevens

​+32 2 642 55 22                                       
QL_secretariat@sciensano.be
​Juliette Wytsmanstraat 14 • 1050 Brussel

QR code

QR code for this page URL

Kwaliteit van medische laboratoria die analyses uitvoeren op mycobacteriën

Kwaliteit van laboratoria die schimmels identificeren uit de binnen- en buitenomgeving

Goede laboratoriumpraktijken (GLP) compliance monitoring