SGPs - Netwerk van huisartsenpeilpraktijken

Last updated on 9-2-2023 by Marinka Vangenck
Projectduur:
januari 1, 1979
-
Project with no end date

In het kort

Het netwerk bestaat uit ongeveer 120 huisartsenpraktijken in heel België, die vrijwillig gegevens rapporteren over 8 besmettelijke en niet-besmettelijke thema’s. Hierdoor kan de impact van verschillende gezondheidsproblemen en hun kenmerken bestudeerd worden. Door epidemiologische informatie en informatie over de zorg in de huisartsenpraktijk te leveren, helpen de huisartsenpeilpraktijken de beleidsmakers prioriteiten te bepalen en het gezondheidsbeleid te beoordelen.

Projectbeschrijving

Bijna alle mensen in België hebben een huisarts en daarom zijn huisartsen een goede bron van informatie over de gezondheid van de bevolking. Het netwerk van huisartsenpeilpraktijken bestaat sinds 1979. In 2019 nemen ongeveer 120 huisartsenpraktijken in heel België deel. De bevolking bereikt door dit netwerk wordt geschat op 1,1% — 1,5% van de Belgische bevolking.

De deelnemende praktijken rapporteren vrijwillig gegevens over besmettelijke en niet-besmettelijke thema’s. Hierdoor kan de impact van verschillende gezondheidsproblemen en hun kenmerken bestudeerd worden. Sommige thema’s worden voortdurend gevolgd om de evolutie in de tijd en de mogelijke impact van interventies zoals vaccinatiecampagnes te bestuderen (bv griepale syndromen). Andere thema’s worden herhaaldelijk bestudeerd om op verschillende tijdstippen beleidsondersteunende resultaten te bekomen en te kunnen vergelijken. Zo zijn varicella, tekenbeten of vermoeden van ziekte van lyme en valincidenten bij patiënten ≥ 65 jaar thema’s die in het verleden zijn bestudeerd en opnieuw aan bod komen.

De thema’s die in 2022 geregistreerd worden zijn:

  • acute luchtweginfecties en griepale syndromen
  • acute diaree
  • seksueel overdraagbare aandoeningen
  • varicella, zona of postherpetische neuralgie
  • tekenbeten en/of vermoeden van ziekte van Lyme
  • psychofarmaca bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen
  • voorafgaande/vroegtijdige zorgplanning (VZP).

Registratie

De registratie verloopt via de website van de huisartsenpeilpraktijken.

Het peilnetwerk van huisartsen registreert sinds 2007 continu de consultaties bij de huisarts voor acute luchtweginfecties en griepale syndromen. Voor elke episode worden leeftijdsgroep, vaccinatiestatus, uitkomst en hospitalisatie genoteerd. Dit verloopt in nauwe samenwerking met het nationale referentiecentrum voor influenza, dat voor een (willekeurige) subgroep van de geregistreerde gevallen een klinisch staal microbiologisch onderzoekt op influenza. Meer informatie vindt u op deze webpagina

Voor de andere thema’s wordt een actieve bevraging gedaan bij de huisarts om bepaalde kenmerken of risicofactoren beter in kaart te brengen. Deze vragenlijsten waarborgen de anonimiteit van de patiënt (de naam, voornaam, exacte leeftijd, postcode en datum van consultatie worden niet opgevraagd) en kunnen rechtsreeks worden ingevuld via de website van de huisartsenpeilpraktijken

Dit netwerk is enkel mogelijk via nauwe samenwerking met onze partners.

QR code

QR code for this page URL