Gezondheidszorgonderzoek

Diensthoofd a.i.: 

Ons gezondheidszorgsysteem analyseren om de gezondheid en levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren

Wij bestuderen de frequentie en kenmerken van bepaalde ziekten onder de bevolking, evenals de zorginitiatieven die worden genomen om ze te behandelen. Wij besteden bijzondere aandacht aan chronische ziekten zoals diabetes, en focussen in het bijzonder op zeldzame ziekten zoals mucoviscidose. Wij ontwikkelen nieuwe opvolgingsinstrumenten zoals registers, waarmee we de evolutie van de ziekten en de zorg voor de patiënten kunnen opvolgen. Wij vergelijken ook de resultaten die de verschillende zorgverleners verkrijgen. Wij stellen dan concrete acties voor om de kwaliteit van de zorgverlening op het terrein te bevorderen en de gezondheid en de levenskwaliteit van de patiënten te verbeteren.

Meer weten?

In het kader van het plan e-Gezondheid ontwikkelen wij verschillende specifieke registers voor bepaalde (chronische) ziekten. Om deze registers te verrijken kruisen we verschillende informatiebronnen: administratieve gegevens, anonieme gegevens uit medische patiëntendossiers, gegevens verstrekt door verschillende zorgverlenersnetwerken enz. Deskundigen gebruiken deze Belgische registers voor onderzoeksdoeleinden. Ze worden tevens geïntegreerd in databanken op Europees en internationaal niveau.

Concreet kunnen wij bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde gegevens betreffende patiënten met cystische fibrose vaststellen welke factoren de longfunctie mogelijk beïnvloeden of stabiliseren, zoals het gebruik van antibiotica. In de strijd tegen diabetes evalueren wij in welke mate de bestaande ‘zorgtrajecten’ van de gezondheidsautoriteiten de gezondheid van de patiënten daadwerkelijk verbeteren. In de toekomst zullen we dankzij de kruising van gegevens diabetespatiënten vanaf het ogenblik van de diagnose hun leven lang kunnen opvolgen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat complicaties zoals blindheid, nierinsufficiëntie enz. pas later optreden.

Naast een patiëntenregister voor zeldzame ziekten bieden we ook een overzicht van de bestaande gespecialiseerde zorgdiensten en van alle onderzoeksactiviteiten in België. We brengen de informatie samen in databanken zoals Orphanet.

Voor u geselecteerde info

Andere websites voor u geselecteerd

  • Belgische Mucoviscidose register
    Het Belgische Mucoviscidose register (BCFR) verzamelt en bestudeert demografische en klinische gegevens van kinderen en volwassenen met mucoviscidose, behandeld in mucoviscidose referentiecentra in België.
  • Diabetes - De IKED projecten
    De IKED projecten meten continu de kwaliteit van diabeteszorg in gespecialiseerde hospitaal-gebaseerde centra in België. De IKED website geeft een algemene beschrijving van de projecten en laat toe om de periodieke rapporten te downloaden.
  • Surveillancenetwerk van de Huisartsenpeilpraktijken
    Het Surveillancenetwerk van de Huisartsenpeilpraktijken volgt een brede waaier van zowel infectieziekten als niet-infectieziekten op.

QR code

QR code for this page URL