Diabetes in gespecialiseerde centra

Evalueren van de kwaliteit van de zorg aan diabetespatiënten die intensieve behandeling nodig hebben

In België kunnen diabetespatiënten die gespecialiseerde behandelingen nodig hebben, genieten van de zogenaamde „diabetesconventie”, die bestaat uit nauwgezette opvolging in ziekenhuiscentra. Ons team organiseert studies om de kwaliteit van de zorg die aan patiënten wordt verstrekt, te evalueren en helpt de centra de kwaliteit te verbeteren. Met dat doel vragen we de centra regelmatig om gegevens over de kenmerken, behandelingen en gezondheidsresultaten van hun patiënten. Zodra de gegevens zijn verwerkt, ontvangen de centra geïndividualiseerde feedback en kunnen ze hun respectievelijke kwaliteitsniveaus vergelijken.

Meer weten?

Ons team organiseert het „Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Diabetes” (IKED). Diabetescentra in ziekenhuizen die een overeenkomst hebben met het RIZIV moeten deelnemen aan audit- en feedbackcycli, die worden georganiseerd in het kader van het IKED-initiatief. Aparte initiatieven bestaan voor de pediatrische diabeteszorg (IKEKAD), de diabeteszorg voor volwassen (IKED) en de zorg voor patiënten met diabetische voetproblemen (IKED-Voet).

We gebruiken de gegevens van de centra om scores te berekenen voor een aantal kwaliteitsindicatoren. We meten bijvoorbeeld het percentage patiënten met goed gecontroleerde diabetes: we kijken naar de waarde van geglyceerd hemoglobine (HbA1c) en vergelijken het met internationaal aanbevolen streefwaarden. We gebruiken deze scores om de centra met elkaar te vergelijken en informeren hen over hun respectievelijke rangorde. Met deze benchmarking kunnen ze zien welke aspecten van zorg ze kunnen verbeteren. We organiseren ook nationale bijeenkomsten om de uitwisseling van goede praktijken tussen centra te vergemakkelijken.

We stellen rapporten op over de kwaliteitsindicatorscores en de kenmerken van de patiënten op nationaal niveau. Met deze openbare rapporten kunnen het RIZIV en andere betrokken partijen het beleid in lijn houden met de huidige praktijken in de diabeteszorg.

Via interacties met professionals in de gezondheidszorg in het veld dragen we bij aan de verbetering van de kwaliteit van diabeteszorg. Zorg van hoge kwaliteit is nodig om chronische complicaties te voorkomen of op de juiste manier te behandelen en om de kwaliteit van leven van diabetespatiënten te verbeteren.

 

„Diabetescentra kunnen zien welke aspecten van zorg ze kunnen verbeteren.”

QR code

QR code for this page URL