IQED - Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Diabetes

Last updated on 10-11-2023 by Astrid Lavens
Projectduur:
november 7, 2001
-
Project with no end date

In het kort

In België worden personen met diabetes die speciale behandeling nodig hebben, gevolgd in ziekenhuiscentra in het kader van een conventie. In heel België zijn ongeveer 100 diabetescentra erkend door het RIZIV (lijst van erkende centra is hier beschikbaar). Door middel van regelmatige gegevensinzamelingen controleert het IKED-project de kwaliteit van de zorg in deze centra en biedt het geïndividualiseerde feedback, waarmee de centra de kwaliteit van hun zorg kunnen verbeteren.

Projectbeschrijving

Sinds 2001 kunnen multidisciplinaire diabetescentra een erkenning aanvragen bij het RIZIV (informatie beschikbaar hier). Voor verdere erkenning moeten de centra deelnemen aan IKED. Het project wordt uitgevoerd door Sciensano en bestuurd door een groep van nationale experts.

Studieopzet

IKED maakt gebruik van de zogenaamde audit-feedbackmethode om de kwaliteit van de zorg te bewaken en zorgverleners te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Erkende centra worden periodiek uitgenodigd om deel te nemen aan de IKED-audit. Centra zijn verplicht om retrospectief data te verstrekken over de kenmerken, de behandeling en de uitkomsten van ongeveer 10 procent van hun volwassen patiënten met type 1 en type 2 diabetes die in het kader van de conventie worden gevolgd.

Audits worden uitgevoerd met behulp van het platform Healthdata.be, waarop ook de huidige inclusiecriteria en vragenlijstitems geraadpleegd kunnen worden.

Resultaten

Na elke audit ontvangen de centra geïndividualiseerde feedback waarmee ze kunnen zien waar nog verbetering mogelijk is. In IKED zijn veel van de kwaliteitsindicatoren gebaseerd op de aanbevelingen van de American Diabetes Association (ADA), de European Society of Cardiology (ESC) en de richtlijnen van de European Association for the Study of Diabetes (EASD).

Elke cyclus wordt afgesloten met de publicatie van een globaal rapport over de bevindingen van die cyclus en de evoluties doorheen de cycli.

Wettelijke informatie

Het Sectoraal Comité van Sociale Zekerheid en Gezondheid heeft toestemming gegeven voor de overdracht en het gebruik van deze gepseudonimiseerde gegevens (toestemming beschikbaar hier(externe link)).

Sciensano en RIZIV zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. De verwerking is gebaseerd op gronden van algemeen belang (art. 6.1 (e) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)) en in het bijzonder voor gegevens met betrekking tot gezondheid, om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid (art. 9.2 (i), van de GDPR).

Personen die in deze centra worden behandeld, worden met een  flyer in de wachtzaal op de hoogte gebracht over de gegevensinzameling en kunnen zich afmelden.

Meer informatie beschikbaar in deze privacyverklaring.

Projectonderzoekers van Sciensano

Diensten die aan dit project werken

QR code

QR code for this page URL