Initiatief voor kwaliteitsverbetering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes [IQECAD]

Last updated on 16-3-2018 by Daisy Tysmans
februari 1, 2009
Project with no end date

Diensten die aan dit project werken

Projectonderzoekers van Sciensano

In het kort

Diabetes mellitus is een van de meest voorkomende metabole ziekten bij kinderen wereldwijd. Zonder continue behandeling en monitoring kan diabetes mellitus tot ernstige microvasculaire en macrovasculaire complicaties leiden. In België zijn ongeveer 15 centra door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) erkend voor de behandeling van diabetes mellitus bij jongeren (lijst enkel beschikbaar in het Nederlands of Frans). Door middel van regelmatige gegevensinzamelingen controleert het project IKED-kinderen/adolescenten de kwaliteit van de zorg in deze centra en biedt het geïndividualiseerde feedback, waarmee de centra de kwaliteit van hun zorg kunnen verbeteren.

Projectsamenvatting

Diabetes mellitus vormt een belasting voor zowel patiënten als hun ouders, die een specifieke opleiding nodig hebben om correct met de ziekte te kunnen omgaan.  Naast vasculaire complicaties gaat diabetes bij jongeren ook samen met een hoger risico op diabetische ketoacidose, ernstige episodes van hypoglykemie en comorbiditeit. Daarom moet het beheer van diabetes bij jonge patiënten regelmatige evaluatie, aandachtige monitoring op glykemische controle en screening van vasculaire complicaties en comorbiditeit omvatten.

Sinds 2008 kunnen multidisciplinaire pediatrische diabetescentra een erkenning aanvragen (informatie alleen beschikbaar in het Nederlands of Frans) bij het RIZIV. Voor verdere erkenning moeten de centra deelnemen aan IKED-kinderen/adolescenten. Het project wordt uitgevoerd door Sciensano en bestuurd door een groep van nationale experts.

Studieopzet

IKED-kinderen/adolescenten maakt gebruik van de zogenaamde audit-feedbackmethode om de kwaliteit van de zorg te bewaken en zorgverleners te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Erkende centra worden regelmatig uitgenodigd om deel te nemen aan de audit van IKED-kinderen/adolescenten. Centra zijn verplicht om retrospectief data te verstrekken over de kenmerken, de behandeling en de uitkomsten van alle patiënten met type 1 diabetes die jonger zijn dan 19 jaar en die hun geïnformeerde toestemming hebben gegeven. 

Audits worden uitgevoerd met behulp van het platform Healthdata.be, waarop de huidige inclusiecriteria en vragenlijstitems geraadpleegd kunnen worden.

Resultaten

Na elke audit ontvangen centra geïndividualiseerde feedback waarmee ze duidelijk kunnen zien waar ze nog verbetering nodig hebben. Bij IKED-kinderen/adolescenten zijn de kwaliteitsindicatoren gebaseerd op de aanbevelingen van de American Diabetes Association (ADA) en de International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD). 

Elke cyclus wordt afgesloten met de publicatie van een globaal rapport over de bevindingen van die cyclus en de evoluties doorheen de cycli.

Wettelijke informatie

De privacycommissie heeft toestemming gegeven voor de overdracht en het gebruik van deze gegevens (toestemming alleen beschikbaar in het Nederlands of Frans). Personen die in deze centra worden behandeld, worden via hun arts geïnformeerd over de gegevensinzameling en worden uitgenodigd hun geïnformeerde toestemming te geven als zij willen deelnemen.

QR code

QR code for this page URL